UNPO-Çerkes Ulusunun Durumu Üzerine Karar

0
616

UNPO-Temsil Edilmeyen Halklar ve Uluslar Örgütü

(Unrepresented Nations and Peoples Organization)
Birleşmiş Milletler’de Temsil Edilmeyen Devletsiz Toplumların Uluslararası Kuruluşu
15-19 Temmuz 1997
Genel Kurul 5.Toplantısı – Genel Kurul Kararı 1

Çerkes Ulusunun Durumu Üzerine Karar

Genel Kurul,
Dünya Çerkes Birliği temsilcisinin Çerkeslerin bir kısmının Rus-Kafkas savaşlarında imha edildiği ve sağ kalanların % 90’ının Türkiye, Suriye ve Ürdün’e sürgün edildiği; ulusun uzun bir süre soykırım ile karşı-karşıya kaldığı; gurbette yaşayan Çerkesler’in kendi dil, kültür ve kimliklerini korumada zorluk çektiği; konusundaki raporunu dinlemiştir.
Bu nedenle UNPO,
Rusya Federasyonu ve uluslar arası topluluğa, 19.yüzyılda Çerkes ulusuna soykırım yapıldığını kabul etmeleri ve Çerkes halkına sürgün ulus statüsü verilmesi çağrısını yapar.
Rusya Federasyonu’na, Çerkeslerin hem Rusya, hem de yaşadıkları ülke vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi çağrısını yapar.
Rusya Federasyonu’na, Çerkes Halkının kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi vermesi çağrısını yapar.

 

Sayı : 2005 12