Alkole ve Silah Kullanımına Demokratik Çözüm 

0
505

Çerkesler takiye ile değil, kolektif bilinçleriyle çözüm buldu

Düğünlerimizde rastgele atılan silahlardan çıkan kurşunlarla meydana gelen yaralanma ve ölümlere bir çözüm bulmak amacıyla, Adapazarı’nın Kayalar Köyü’nde Düzce – Adapazarı çevresindeki 45 köy halkının seçtiği 141 temsilciden oluşan bir kurultay düzenlendi. 

Tarihi nitelikteki bu toplantıda hem kaza kurşunu ile ölüm ve yaralanma, hem de aşırı alkol kullanımının yarattığı tatsızlıkların önlenebilmesi için şu kararlar alındı. 

 “Düğünlerimizde bundan böyle kesinlikle içki içilmeyecek ve ateşli silah kullanılmayacaktır”. 

1- Köyde düğün yapacak ailenin büyüğü, önce Köy İhtiyar Heyeti’ni bilgilendirip, ön bir mutabakat sağlayacak. “Düğününde alkollü içki içilmeyeceğini ve ateşli silah kullandırılmayacağını” yazılı olarak taahhüt edecektir. 

2- Düğün sahipleri davetiyelerine “Düğünümüzde içki içilmesi ve ateşli silah kullanılması kesinlikle yasaktır” notunu koyacaklar. 

3- Düğün olan köyün girişinden düğün evine kadar “Düğünümüzde içki içilmesi ve ateşli silah kullanılması yasaktır” yazılı bez afişler asacaklar. 

Yasak ihlal edildiği takdirde ise; 

1- Öncelikle ihlali yapanın kendi sülalesi, kendi insanına gerekli yaptırımı uygulayıp ihlali önleyecektir, 

2- Yasağa uymayan köylere davetiye gönderilmeyecektir, 

3- Yasağa uymayan köylerden gelecek davetiyeler diğer köylerce kabul edilmeyecek ve iade edilecektir, 

4- Yasağa uymayan kişinin yaşadığı köyün halkı, yasağı ihlal edenin; 

a- Acılı günlerine katılmayacak, 

b- Sevinçli günlerine katılmayacak, 

c- Bu kişilerle ilişkisini kesecektir. Ayrıca başkaca caydırıcı yöntemlerle bu kişiler tecrit edilecektir. 

5- Tüm uyarılara rağmen düğün mahallinde yasağı ihlal eden olursa; 

a- Köyün önceden belirlediği heyet, ihlalde bulunanın hediyesini iade edip düğün mahallinden ayrılmasını sağlayacak. 

b- Oyun anında yasak ihlal edilirse, düğünde görev alan hanım kızlarımız ve diğer hanımlar topluca hemen oyun alanını terk edeceklerdir. Düğün anında yasak ihlal edilmiş ise, misafir olarak gelen köy heyetleri, hemen düğün alanından-hanesinden ayrılacaklardır. 

Son derecede sade bir günlük yaşamı olan sessiz büyüklerin, toplantılarda akıl dolu çözüm önerilerini zaman zaman dinlemiş ve şaşkınlıkla izlemiştik. En çetrefilli sorunlar bile, toplanan büyüklerimizin aldıkları oldukça adil kararlarla çözümlenirdi… Bu müzakereler saatlerce, bazen de günler boyu sürer. Halkın doğrudan katılımıyla alınan kararlar, %99 bir başarıyla tavizsiz uygulanmaktadır. 

 

Sayı : 2006 01