Kafkasya’dan Kısa Kısa

0
1064

 Abhazya Cumhurbaşkanı bir grup Türkiyeli repatriant (vatana geri dönen) ile görüştü. 

Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş bir grup Türkiyeli repatriant ile görüştü. Abhazya televizyonunun bildirdiğine göre görüşmede, Abhazya’ya dönüş yapmış göçmen torunlarının, tarihi vatanlarına adaptasyon süreciyle ilgili sorunlar tartışıldı. 

Repatriantlar, vatanlarına döndükten sonra karşılaştıkları sorunlardan söz ettiler. İş adamı repatriantlar, kontrol servislerinin temsilcileri tarafından şantaja uğradıklarından söz ettiler. Buna karşılık, bakan ve diğer merkezi organların temsilcilerinin kendilerine anlayışlı davrandıklarının ve ellerinden geldiğince destek olduğunun alını çizdiler. Cumhurbaşkanı, “Hemşerilerimizin sorunlarının çözümüne yeterli ilgiyi göstermeyen üst düzey yöneticiler kişisel sorumluluğa tabii tutulacaklar” diye konuştu. Repatriantların karşılaştıkları sorunların, ülkede yaşayan tüm vatandaşların genel sorunları olduğunu da belirtti. Bagapş’ın açıklamasına göre, değişik ülkelerde yaşayan Abhazların vatanlarına dönüşü cumhuriyet yönetiminin başta gelen hedeflerinden birisi. 

Kabardey-Balkar parlamentosu terörle mücadele yasalarının katılaştırılmasını teklif etti  

Kabardey-Balkar devlet bakanları Rusya anayasasına, dini düşmanlık yayma ve aşırılık yanlısı örgüt kurma suçları ile ilgili daha katı bir takım eklemelerin yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif, Kabardey-Balkar parlamentosu hukuk, kanun ve yerel yönetim sorunları komitesi başkan yardımcısı Ruslan Abazov’dan geldi. 

Bakanlar, gerekli lisanslara sahip olunmaksızın yürütülen dini eğitim faaliyetlerinin, ayrıca küçük yaşlardaki vatandaşların dini faaliyetlere sokulmasının ya da ebeveynlerinin izni olmadan dini törenlere dahil edilmelerinin kanuna aykırı olarak kabul edilmesi gerektiği görüşündeler. 

Parlamentolular, dini ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük propagandası, dini törenler sırasında iktidar organlarına ve yerel idari birimlere itaatsizlik ve itaatsizliğe teşvik gibi eylemlerin de idari sorumluluğa tabi tutulması gerektiğini düşünüyorlar. 

Aralık ayında bir hukuki inisiyatifler paketi Kabardey-Balkar parlamentosuna ve onaylanması durumunda da Rusya Federasyonu Devlet Duma’sının incelemesine sunulacak. 

Adıgey’de ölüm oranı doğum oranını aşıyor  

Adıgey’de yıllık nüfus artışı “eksi 2000 kişi” olarak ifade ediliyor. 1 Aralık’ta düzenlenen parlamento toplantısını konusu: “Cumhuriyette demografik durum” idi. İstatistiklere göre, son yıllarda cumhuriyette ölüm oranı doğum oranını aşmakta. Parlamento komisyonu başkanı Yevgeniy Salov bu konuda şöyle bir hatırlatmada bulundu: “her yıl ortalama 2000 kişi azalıyoruz. Ve bu yalnızca Adıgey’de, Rusya’da ise bu rakam milyonlarla ifade ediliyor. Eğer bu durum bu şekilde devam edecek olursa, on yıl sonra Rusyalıların sayısı 15 milyon azalacaktır.” 

Cumhuriyetteki ortalama yaşam süresi 67 yıl, yani ülke geneline bakılarak üç yıl daha fazla. Karmaşık demografik durumun nedenleri: düşük sosyal yaşam seviyesinden başlayarak, günümüz gençliğinin “aile” kavramına bakışına kadar uzanıyor. 

Cumhuriyetin sağlık bakanı Adam Jane tıp alanında yapılan yeniliklerden söz etti. Kendisi, aynı zamanda ulusal projeler çerçevesinde temel sağlık merkezlerinin ve doğum evlerinin yeni teknolojilerle donatılmasının planlandığını ve bunun da doğum oranını artırabileceğini söyledi. 

Rusya’da yerli halkın yalnızca %3-4’ü Kafkasya ve Asya’dan gelen göçmenlere sempati besliyor. 15.12.2005 

Rusya nüfusunun yüzde altısı (16-17%), ulusal azınlıkların ülkede Ruslardan daha kötü şartlarda yaşadıklarını düşünüyor. Bu veriler, Yuriy Levada Analitik Merkezi (Levada-Tsentr) tarafından 11-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen bir anket çalışmasının sonuçları olarak yayımlandı. 

Levada-Tsentr’ın bildirdiğine göre bir yıl boyunca bu sayı hiç değişmemiş. Bir yıl önce yapılan araştırmada ankete tabii tutulanların 38%’i Ruslardan kötü yaşadıklarını söylemişlerdi. Bugün bu görüşe daha seyrek rastlanıyor – 31%. Azınlıkların da hemen hemen Ruslarla aynı şartlarda yaşadıklarına inananların sayısı ise yüzde 34’den 44% ulaşmış. 

Rusyalıların “Rusya Ruslar içindir” düşüncesine yaklaşımları bu dönem içersinde değişmemiş. Bir yıl önce olduğu gibi bu yıl da bu düşünceyi kesinlikle destekleyenlerin ve “çoktan hayata geçirilmesi gerektiğine” inananların oranı 16%, 37%’lik bir oran bu düşüncenin “ölçülü bir biçimde” hayata geçirilmesinin fena olmayacağını düşünürken, 25-23% bir kesim de bu düşünceye kesinlikle karşı çıkıyor ve bunun “gerçek bir faşizm” olduğuna inanıyorlar. 

Yerli nüfusun dikkatini en çok çekenler Kafkasya, Orta Asya ve diğer güney ülkelerinden gelen ve şehirlerinde, bölgelerinde yerleşen kişiler. Rusyalıların 50%’si bu kişilere karşı herhangi bir duygu beslemiyor, yalnızca 3-4%’lük bir kesim bu kişilere sempati ile, 2-3% ise saygı ile yaklaşıyor. Günümüzde bu yabancılara karşı öfke (20%) ve antipati (21%) duyanların sayısı daha fazla, korku (6%) duyanlara da rastlanıyor. Araştırmaya 1600 kişi katıldı. 

Güney Osetya’dan bir heyet, Cenevre’de “tanınmayanlar”ın konferansına katıldı.  

Güney Osetya’dan bir heyet, 1 Aralık’da Cenevre’de başlayan tanınmayan devletler konferansına katıldı. Güney Osetya Dış İşleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Güney Osetya heyetinde Güney Osetya Cumhurbaşkanı Danışmanı Konstantin Koçiyev, Güney Osetya Hükümet Başkanı Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Aleksandr Kokoyev vd. görev yapıyorlar. 

Konferans katılımcıları şu sorunları incelediler: “Küreselleşme ve etnik aidiyet”, “Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı”, “Barış kuvvetleri ya da bağımsız devletlerin iç işlerine karışma”. Konferans süresince şu konularda iki genel toplantının düzenlenmesi kararlaştırılıyor: “Küreselleşme çağında çok kültürlülük”, “Federalizmin evrimi: öngörü ve perspektifler”, “XXI. Yy. etnopolitik modelleri; kendi kendisini idare eden bölgelerin kanuni hakları”. 

Konferansta Güney Osetya dışında Abhazya, Dağlık Karabağ ve Pridinyester bölgeleri de temsil edildi. 

  

Sayı : 2006 01