Türk Dışişlerinde Üç Maymun Geleneği Devam Ediyor

0
492

Kafkasların kanayan yarası Çeçen Cumhuriyeti İçkeria’ da, geçtiğimiz günlerde yapılan ve göreve başlayan sözde Çeçen Hükümetinin aksine, 27 Ocak 1997’de demokratik bir seçim yapılarak, Putin’in istediği kişiler değil, halkın temsilcisi Aslan MASHADOV ve kabinesi göreve gelmişti.  

Bir dönem Çeçenya Meclisi Milli Savunma Ve Güvenlik Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Milletvekili Abubakar MAGOMADOV’ da Türkiye’de ki Çeçen mültecilerin arasında. Magamadov, mültecilerin sorunlarını belirttiği dilekçeyi Dışişleri Bakanı Abdullah GÜL’ e gönderdi. Ancak Sayın Erdoğan’ın Ruslar’ı kızdırmamak adına, mülteciler konusunda partisine biçtiği rol gereği; partisinin bir neferi olan Sayın Gül’de, sanki kendisine böyle bir dilekçe gönderilmemiş ve bu ülkede bir zamanlar “kahraman” dedikleri mülteciler yokmuş gibi davranmaya devam ediyor.  

 2006 yılına merhaba dememize rağmen 2005 tarihli dilekçeye henüz müspet veya menfi bir yanıt alınamadı. Milletvekili Magomadov’ un dilekçesinin tam metni aşağıdadır:  

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN ABDULLAH GÜL’ÜN DİKKATİNE 

Ben, Abubakar Magomadov, size, Çeçen Cumhuriyeti “İçkeria” nın bir milletvekili olarak, Türk topraklarında beş yıldan beri ikamet eden Çeçen mülteciler adına sesleniyorum. Bugün, Çeçen toprakları harabeler içinde, kardeşlerimiz, bacılarımız, annelerimiz aşağılanmış, hakaret ve işkenceye maruz kalmış durumdalar. Atalarımızın toprakları yakılmış, top saldırıları ve hava bombardımanı yüzünden parçalanmış, mayınlarla tıka basa döşenmiş, zehirlenmiş ve şehirlerimizin yüzde sekseni yıkılmış vaziyettedir. Anavatanımız korkunç harabeler ve toplanma kamplarından oluşan cehenneme çevrilmiş durumdadır. Çeçenistan’ da Rus askerlerinin akıl almaz ve hukuk dışı uygulamaları kol gezmektedir. Siz de takdir edersiniz ki, bu askeri güç dengelerinin mücadele ettiği ve savaş halinin sürdüğü müddetçe mültecilerin anavatanlarına dönmeleri mümkün görülmemektedir. Savaş sürmekte, askeri müdahale ve soykırım Çeçenleri ülkelerini terk etmelerine mecbur kılmıştır. Fakat Sayın Gül, Çeçen Mültecilerin Türkiye’deki durumu oldukça perişan, belirsiz ve anlaşılmaz bir durum teşkil etmektedir. 

Sayın Gül, sizden uluslar arası haklar çerçevesinde, hümanizm ilkeleri ve insanlık borcu duygularınıza sığınarak, Çeçen mültecilerin problemlerine olumlu çözüm getirmenizi rica ederim. Çünkü, burada yalnız uluslar arası hakların genelde kabul görmüş seviyesinde sağlanmasından söz etmekteyiz. 

Sayın Gül, Türk topraklarında bulunan mülteciler uluslararası hukuka aykırı olarak temel insani haklardan mahrum bırakılmaktadır. Ülkenizde, Çeçen mültecilere mülteci statüsü verilmemiş; iş, ödenek, barınma ve tıbbi yardım temin edilememekte; Türkiye’de doğanlara doğum belgesi verilmemektedir. Burada bulunan Çeçen mültecilerin Türkiye’den başka ülkelere ve hatta memleketlerine, tabir edilmesi güç cezayı-vergiyi-rüşveti ödemeden gidemiyorlar. Bütün bu sorunlara ne hukuki alanda, ne de insan hakları çerçevesinde cevap bulamamaktayız. 

Sayın Gül, size bir diplomat sıfatıyla meydana gelen duruma acilen el koymanızı ve Türkiye’deki Çeçen mültecilerin dertlerine derman olmanızı rica ederim. 

Sayın Bakan, sizin şahsınızda kadirşinas Türk milletine şahsi fedakarlık ve yardımseverlik duygularına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Hükümetiniz ve bakanlığınızın cevaplaması ricasıyla; sorunlarımızı soru olarak iletmek istiyoruz. 

1- Beş yıldan beri kendi rızaları dışında kaderin bir cilvesi dolayısıyla Türk topraklarından bulunan Çeçen mülteciler konusunda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

2- Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme arefesinde Çeçen mültecilerin uluslar arası mültecilik normlarına uygun, okuma, ikamet, iş ve seyahat konularında iyileştirmeye yönelik tedbirleriniz var mı? 

3- Bu zor şartlarımızın belirsizliği daha ne kadar sürecek? 

  

Sorularımızı cevaplamanız dileğiyle saygılarımı bildirir, teşekkür ederim. 

  

Çeçen Cumhuriyeti “İçkeria” Meclisi Milletvekili 

Abubakar MAGOMADOV 

 

Sayı : 2006 02