İsrailli Çerkesler, Kafkasyalı Çerkeslerin taleplerini onaylıyor

0
489

İsrail Devleti Çerkes Kongresi 6 şubat 2006 tarihinde Adıgey Cumhuriyeti’nin statüsünün korunmasını destekleyen bir mektubu CSCE Varşova bürosu başkanı Christian Strowell’a gönderdi.

Rusya toplumsal örgütlerinin (Adıgey Cum. ve Karaçay – Çerkes Cum. Çerkes Kongresi, Adıgey Cum. Adıge Xase, Kabardey – Balkar Cum. İnsan Hakları Toplumsal Merkezi, Kabardey – Balkar Cum. Bağımsız Toplumsal Araştırmalar Merkezi) birkaç gün öncesinde Varşova’da bulunan CSCE demokrasi enstitüleri ve insan hakları bölümüne aynı konu için baş vurduklarını hatırlatalım.

İsrail Devleti Çerkes Kongresi mektubunda, İsrailli Çerkeslerin, Rus-Kafkas savaşlarının ardından dünyanın çeşitli ülkelerine dağılan Çerkes (Adıge) halkının bir parçası olduklarından söz ediliyor. Adıgey Cumhuriyeti’nin sahip olduğu statü, mektupta belirtildiği üzere, “tüm Adıgeler için politik dayanak oluşturuyor” ve İsrailli Çerkesler, Adıgey’in statüsünü korumaya çalışanlarla, Çerkeslerin vatandaşlık ve kolektif haklarını tarihi vatanda savunanlarla “sonuna kadar birlikte gitmeye hazırlar”.

Mektupta belirtildiğine göre, İsrail Devleti Çerkes Kongresi kendisini, 29 Ocak’ ta CSCE’ye başvuruda bulunan Adıgey Cum. ve Karaçay-Çerkes Cum. Çerkes Kongresi, Adıgey Cum. Adıge Xase, Kabardey-Balkar Cum. İnsan Hakları Toplumsal Merkezi, Kabardey – Balkar Cum. Bağımsız Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin bir parçası olarak görüyor.

 

Sayı : 2006 03