Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun Dil Projesi

0
12

Federasyonun uyguladığı anadil projesi planlandığı şekilde devam etmektedir. Kurslarda yetiştirilecek eğiticiler bölgelerdeki Adige-Abhaz nüfus ve anadil kurslarına olabilecek talepler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır.
Bölgeler                                    Koordinatör Dernekler                 Adigece                   Abhazca
 
İstanbul Bölgesi                        İst. Uzunyayla                                    4                                  3
İç Anadolu Bölgesi                   Ankara                                               3                                  2
Güney Marmara Bölgesi          Bursa                                                 3                                   1
Karadeniz Bölgesi                    Samsun                                             3                                   2
Körfez Bölgesi                         Düzce                                                 3                                   2
Kayseri Bölgesi                        Kayseri                                               3                                   2
Doğu Akdeniz Bölgesi             Adana                                                 3                                   2
Ege Bölgesi                              İzmir                                                   3                                  1
Toplam                                                                                               25                                 15
Yapılan araştırmalar sonucunda kıstaslara uygun, Abhaz ve Abazin lehçeleri ile Adigey Adigebzesi ile Kaberdey Adigebzesini iyi bilen iki öğretmen belirlenmiştir. Program çerçevesinde 23-28 Mart 2006 tarihlerinde Ankara’ da olacak öğretmenler ile anadil komisyonu birlikte çalışarak okutulacak materyalleri ve yardımcı kaynakları belirleyeceklerdir.
 
 

Sayı : 2006 04

Yayınlanma Tarihi: 2006-04-01 00:00:00