Londra Elçiliği’nin Önünde Protesto

0
550

ÇERKESLERİN SOLUĞU GÜRCİSTAN’IN ENSESİNDE  

Gürcistan Konsolosluğu önünde 27 Mart 2006 günü bir eylem yapan Kafkasya’da Barış Komitesi ve Jineps Gazetesi Okurları Gürcistan Yönetimi’ni Abhazya ve G. Osetya’ya dönük saldırgan politikalarından ötürü protesto etti.

Gösteride Taimouraz Badtiev, Kazbek Basiev, Soslan Asetey açıklamalar yaptı. Toplantı coşkulu geçti. müzik ve dansla son buldu. Barış mesajı iletildi. Konunun önemine binaen eylemde okunan basın açıklamasını aynen sunuyoruz.  

“Kafkasya’da Barış Komitesi” olarak bizler, Kafkasya’daki durum hakkında ilgili kesimleri bilgilendirmek amacıyla bir araya gelen Kuzey Kafkasyalılar ve dostlarından oluşan bir çalışma grubuyuz. Barışçıl çözüm taraftarıyız ve Dünya’nın her yerinden kişi ve kurumların desteğini bekliyoruz.  

Gürcistan, 1991’ de SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden 15 cumhuriyetten biridir. 1930’larda Stalin tarafından keyfi bir uygulamayla Gürcistan’a bağlanan idari birimlerden biri olan Abhazya ve ayrıca Güney Osetya da bağımsızlığını ilan etti. Gürcistan tarafından verilen karşılık, işgal ve katliamdı. Sonuç; binlerce hayat kaybı, travma, göç ve halklar arasındaki ilişkilerde onarılması zor yaralar.  

Gürcistan yönetimi, uluslararası platformda tanınmış bir ülke olma avantajını yoksul halkının kalkınması için kullanması gerekirken komşularını işgal etmeye çalışıyor.  

Kafkasya’da Barış Komitesi olarak;  

– Gürcistan’ı Güney Osetya ve Abhazya’ya karşı sürdürdüğü hırçınlığa son vermesi konusunda uyarıyoruz. Bu tutum, 1992’de olduğu gibi kan dökülmesine yol açacak ve diğer Kuzey Kafkas halklarını da içine alacaktır. Silahlı çatışma gereksizdir ve bütün bölgeyi sarması söz konusu olduğunda sonuçlar ölçülemeyecek kadar ağır olacaktır.  

-Uluslararası kamuoyunu Güney Osetya ve Abhazya’daki durumla daha fazla ilgilenmesi konusunda uyarıyoruz. Uluslararası toplum; çatışma başladıktan sonra sınırlı hatta yanlış bilgiler doğrultusunda müdahale etmek yerine, bölgedeki çatışmaları başlamadan önlemeye çalışmalıdır.  

-Kafkasya Halklarını aralarında savaşmamaları ve başkaları için savaş meydanı olmamaları konusunda uyarıyoruz. Kafkasya’nın kalkınması sadece ve sadece halkları arasındaki çatışmalar son bulduğunda gerçekleşecektir.  

-Güney Osetya ve Abhazya’ya, diasporadaki Kafkas Halkları ve dostlarının tam desteklerini sunmaya devam edeceğini bildiriyoruz. Avrupa, Türkiye ve Kafkasya’da bir çok örgüt, her platformda çalışacağını ve ilgili kurumlarla ve kuruluşlarla sorunların barışçıl yollardan çözümü için çaba sarf edeceğini deklare etmiştir.  

Gürcistan Hükümeti medya yoluyla uluslar arası kamuoyunu anlaşmazlık hakkında yanlış bilgilendiriyor ve saldırgan bir mesaj veriyor. Biz, Kafkasya’da Barış Komitesi olarak, barışçıl bir çözüme gidilmesini ve ilgili tarafların her düzeyde iletişimi artırmasını, destek aramasını,  toplum içi ve toplumlar arası diyaloğun teşvik edilmesini talep ediyoruz.  

Kafkasya’da Barış Komitesi  

 

Sayı : 2006 04