Dünya Çerkes Birliği İlk Kez İstanbul’da Toplanıyor 

0
516

Dünya Çerkes Birliği(DÇB)’nin VII. Olağan Genel Kurulu 5-8 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kafkas Dernekleri Federasyonu(Kaf-Fed)’nun ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak. Kaf-Fed, ilk defa bir DÇB Genel Kurul toplantısının Türkiye’de yapılıyor olması nedeniyle, toplantının azami başarı ile sonuçlanması için toplantı hazırlıklarına aylar öncesinden başladığını bildirdi. 

İstanbul-Kozyatağı’ndaki Vali Erol Çakır Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapılacak Genel Kurul için yurt dışından geleceği tahmin edilen delege, basın mensubu ve konuklar için de, aynı yerde 150 kişilik yer ayrılmış durumda. 

Yurt içinden davet edileceklerin yaka kartlarıyla salona alınacakları Kongre’ye, derneklerimizden de katılım olacak. 

 

DÇB VII. KONGRESİ GÜNDEM MADDELERİ 

06 Mayıs 2006 İstanbul 

BİRİNCİ OTURUM 

09:00 – 10:00   Delege Kaydı ve Delege Kartlarının Verilmesi 

10:00 – 10:15   Kongre’nin Açılışı, DÇB Marşının Dinlenmesi ve Saygı Duruşu 

10:15 – 10:30   Divan Başkanlığı’nın Teşekkülü 

10:30 – 10:40   Gündemin Genel Kurul’a Sunulması ve Oylanması 

10:40 – 11:00   Komisyonların Seçilmesi (Oy sayım- Delege- Sonuç Bildirgesi Komisyonu) 

11:00 – 11:30   Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı’nın Konuşması 

11:50 – 12:40   Protokol ve Konukların Konuşması 

12:40 – 14:00 Yemek Molası 

İKİNCİ OTURUM 

14:00 – 14:15  Delege Tesbit ve İkinci Oturumun Açılması 

14:15 – 15:15   Faaliyet ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’a Sunulması 

15:15 – 16:15   Raporlar Üzerinde Görüşmeler 

16:15 – 16:30   Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ayrı ayrı İbrası 

16.30 – 17:00 Çay Molası 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

17:00 -17:10  DÇB Genel Başkanı’nın Seçimi 

17:10 – 17:20  Genel Başkan Yardımcıları’nın Seçimi 

17:20 – 17:40   Yönetim Kurulu (15 kişi) ile Denetleme Kurulu (3 kişi) Üyelerinin Seçimi 

17:40 – 18:00   2006-2009 Tahmini Bütçesi ve Çalışma Programının Sunumu 

18:00 – 18:25   Çalışma Programı ve Bütçe Üzerinde Görüşmeler ve oya Sunulması 

18:25 – 18:50   Sonuç Bildirisi ve Başkaca Bildirilerin Okunması ve Oylanması 

18:50 – 19:00   Yeni Genel Başkan’ın Teşekkür Konuşması 

19:00 – 19:10   Dilek ve Temenniler 

19:10 – 19:20   DÇB Marşının Dinlenmesi ve Kapanış 

Yine aynı salonda saat 21:00’de başlayacak olan Kafkasya ve Türkiye’den sanatçılar ile halk dansları ekiplerinin yapacağı gösteri için, sınırlı sayıda bulunan biletleri sekreterya ( İstanbul Kafkas Kültür Derneği)’dan temin edebilirsiniz. 

  

Sayı : 2006 05