Adige Kongresi’nden Tarihi Açıklama

0
496

Adigey Cumhuriyeti’nin statüsünün Çerkes halkının aleyhine olacak şekilde değiştirilmesi girişimlerine karşı en ciddi muhalefeti yürüten sivil toplum kuruluşu Adige Kongresi geride bıraktığımız Mayıs ayı içinde önemli bir açıklama yaptı. Açıklamayı aynen aktarıyoruz.  

 “Cumhuriyetimizin ve bölgemizin bir kısım politikacıları, bir kısım idarecileri tarafından son dönemde sık sık Adigey’in statüsünün kaldırılması ve Rusya Federasyonu’nun bir başka idari bölgesine dahil edilmesi yönünde sözler sarf edilir oldu. 

Bir kısım haber kaynaklarının ve bir kısım politikacıların bu konudaki söylemlerini ısrarla devam ettirmek istemeleri, ayrıca da dışarıdan Adigey’in sosyal, politik ve ekonomik koşullarını güçleştirmek için açıkça çaba göstermelerinin on yıllık süre içerisinde halklar arasında oluşan barışı ve dostluğu bozmakta olduğunu hatırlatıyor, bundan sonrası için Adigey’in RF’nin bir üyesi olmaktan çıkartılması yönündeki çabalarına son vermeye çağırıyoruz. 

Adigey Cumhuriyeti’nin il, ilçe ve köylerinden gelen delegelerden oluşan bizler, Adige halkının temsilcilerinden oluşmuş Adige Kongresi olarak çağrıda bulunuyoruz. 

Biz kesinlikle şuna inanıyoruz: Her ne şekilde olursa olsun Adigey’in varlığının ortadan kaldırılması Rusya Federasyonu’nun demokratik ve federal yapısı ile bağdaşmaz. 

Halkımızın gelişmesi ve varlığını devam ettirmesi için özgürlüğünün garantisi olan cumhuriyet statüsünü Adige halkı kaybetmemelidir. Çünkü bu bizim varlığımızın garantisidir. 

Akıllı bir halk politikası ve devlet politikası, Rusya’da birçok halkın ve birçok dinin yaşadığını unutmaz ve bunlar arasında eşit ve adil davranmak gerektiğini bilir. 

Buradan hareketle idarecileri ve politikacıları, Adigey’de yaşayan bizlerin arasındaki barışı ve kardeşliği sağlamlaştırmaya çağırıyoruz. 

Biz Rus halkı ile birbirimize yüzyıllardan gelen kardeşlik bağları ile bağlıyız, iyi günlerde de ortak vatanın özgürlük savaşı yürüttüğü günlerde de dostluğumuzu gösterdik. 

Adigey Cumhuriyeti’nin statüsünün muhafaza edilmesi konusunda, Rus halkının da bize destek vereceğine inanıyor güveniyoruz. 

Adige halkı olarak Adigey Cumhuriyeti’nin tüm yurttaşlarını sosyal ve ekonomik meselelerin çözümüne katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 

Herkesi mevcut yaşamı ve koşulları iyileştirip güzelleştirmeye, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışmaya çağırıyoruz.” 

Adıgey Cumhuriyeti – Maykop  

21 Mayıs 2006 

  

Sayı : 2006 06