Çerkesler Sürgünün 142. yılında Salacak’taydı

0
6

Sürgünde Yitirdiklerimiz İstanbul’da Anıldı
Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaf-Fed) 142. yıl sürgünü anma programını, 21 Mayıs günü Federasyon’a bağlı tüm derneklerle aynı saate denk gelecek şekilde gerçekleştirdi. Anma programına katılımcıların günün anlamına uygun olarak koyu renkte giysilerle katılmalarını önerdi.
Salacak sahilinde 500’den fazla Çerkes sürgünü anmak için toplandı. Akordeon ve gitar eşliğinde Adıgece/Abhazca ağıtlar ve sürgün şarkıları seslendirildi. Abhaz ve Adige bayraklarının açıldığı anmada Kafkas Abhazya Kültür Derneği, Kafkas Çeçen Kültür Derneği ve Jineps günün anlamına ilişkin bildiriler dağıttı. Kaf-Fed ve Jineps gazetesinin hazırladığı afişler asıldı. Kaf-Fed’in hazırladığı bildiriyi Kafkas Abhazya Kültür Derneği başkanı okudu. Bildiride; insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan sürgünle ilgili kısa tarihçe anlatıldı. Anadilin önemi vurgulandı. 21 Mayısların Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesi olduğu ve bir direniş, başkaldırı ve diriliş olduğu vurgulandı. “Tüm zalimlere inat, Çerkesya’nın yeniden varolma mücadelesidir”, “Her 21 Mayıs halkımızın belleğine kazınan tüm acıları, savaşları, insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak istediğimiz gündür; dün, bugün, yarın perspektifinde ulusal-kültürel kimliğimizi yaşama ve yaşatma isteği ile geleceğe ışık tuttuğumuz gündür” mesajları verildi.
 “Sürdüler, Sürgün Oldum” romanının yazarı Hayri Ersoy yaptığı konuşmada özetle; “Yaşadığımız bu acıyı keşse hiç yaşamamış olsaydık. Dünyada hiçbir halkın yaşamasını da istemiyoruz” dedi.
Ses sanatçısı Doğan Özden (Kuşha), Abhaz şair Kadir Ural günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı. Abhazya’nın Türkiye temsilcisi Viladislav Ayüzba da anmaya katıldı.
Sürgünde yitirdiklerimizin anısına denize karanfiller atıldı ve çelenk bırakıldı. Daha sonra bütün katılımcılar sürgün andını okudu.
Biz;
insanlık tarihinin en acımasız
sürgün ve soykırımını yaşamış
Çerkesler olarak,
*****
Nerede yaşıyor olursak olalım,
Yaşadığımız soykırımı
Unutmayacağımıza,
****
Gelecek nesillere de
Unutturmayacağımıza,
****
Her türlü asimilasyona
Karşı koyarak
Var olacağımıza,
21 Mayıs’ı
ulusal – kültürel dirilişimizin
günü yapacağımıza,
****
yaşadığımız tüm ülkelerde,
ana vatanımız Kafkasya’da
ve tüm Dünya’da
barışı savunacağımıza…
Atalarımızın manevi huzurunda
AND İÇERİZ

Sayı : 2006 06

Yayınlanma Tarihi: 2006-06-01 00:00:00