Dünya Çerkes Birliği 7. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisi

0
485

Dünya Çerkes Birliği; Kabartay-Balkar, Abhazya, Karaçay-Çerkes (Adıge-Abaza) ve Adıge Cumhuriyetleri, Krasnodar, Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi, Moskova, Saint Petersburg, Stavropol, Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail (Kfar-Kama, Reyhaniye), Hollanda, Almanya, New Jersey ve Kaliforniya’da kurulu üye kuruluşlarımızdan gelen 74 delegesinin katılımıyla 05.05.2006 tarihinde Başkanlar Kurulu toplantısını, 06.05.2006 tarihinde de 7. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul’da büyük bir izleyici kitlesinin de huzurunda seviyeli bir şekilde yapmıştır. 

Dünya Çerkes Birliği Genel Kurulu; 

1- Kongremizin İstanbul’da yapılmasına anlayış gösteren, kurum ve kuruluşlarıyla yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Hükümetine, ilgili kuruşlarına ve değerli basınına gönülden teşekkür eder. 

2-Anavatan dahil tüm dünyada yaşamakta olan Adıge-Abhaz nüfusunun çok büyük çoğunluğu halen Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Onların, okullarda ana dilleriyle okumadıkları halde dillerini ve özgün kültürlerini 142 yıldır koruyup yaşatabilmiş olmalarına ve kongremize göstermiş oldukları büyük ilgiye teşekkür eder, saygılarını ve sevgilerini sunar. 

3-Dünya’nın birçok ülkesinde ve anavatanda yaşamakta olan kardeşlerimizle birlikte fiilen içinde yaşamakta olduğumuz ülkelerin birbirleriyle ilişkilerine zarar vermeden dostça, kardeşçe, barış içinde Abhazya, Çeçenistan, Irak dahil tüm savaşlara karşı çıkarak yaşama arzusunu paylaşıyor olduğumuzu bir kez daha tespit etmekten memnuniyet duyar. 

4-Türkiye Radyo ve Televizyonlarından haftalık yarım saat olarak yapılmakta olan Adıgece yayınların içeriğinin; Kafkas tarihini, kültürünü ve antik çağlardan kalan zengin ses yapısıyla dillerini ülkede yaşayan tüm insanlara tanıtmaya yardımcı olabilecek şekilde geliştirilmesini ve Kaf Fed kanalıyla cumhuriyetlerimizin imkanlardan yararlanılmasını diler. 

5-Üye derneklerin kurulu bulunduğu ülkelerin yasalarına ve hassasiyetlerine saygılıdır. Anavatan dışında yaşamakta olan kardeşlerimizin dillerini ve geleneksel kültürlerini koruma, varlıklarını devam ettirme ve geliştirme çabalarına destek olmak üzere, içinde yaşamakta olduğumuz devletlerin de izinleri ve katkılarıyla uydu kanalla dil eğitimi ve kültür programları için girişimde bulunmayı ve imkan sağlamaya çalışmayı görev sayar.  

6-Tarihi, kültürel ve insani nedenlerle anavatan ve diasporada yaşayan insanlarımızın tarihsel bağlarından kopmamaları, yakından kültürel alışveriş yapabilmeleri ve akrabalıktan doğan ilişkilerini devam ettirebilmeleri için çifte vatandaşlık statüsü tanınmasını teminen hem Rusya Federasyonu’nun hem de kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail gibi ülkelerin hükümetlerinden anlayış ve ikili anlaşmalara dahil ederek katkılarını diler. 

7-2003-2006 yıllarının barındırdığı koşulların da tesiriyle gerçekleştirilemeyen bazı çalışma konularının diaspora için taşıdığı önemin bu kongrede daha bir farkına varılmıştır. Bunlara ilaveten, tüzük değişikliği, 1997 tarihli UNPO Genel Kurulu kararının yeniden takibi, vatandaşlık yasalarının kolaylaştırılması için çalışma, Kafkasya’ya geri dönmek isteyenlere yardımcı olma, savaşlara, ambargolara ve istikrarsızlıklara son verilmesi için özel girişimlerde bulunma ve gençlere özel önem verme görev ve yetkileri verilen yeni yönetim kurulundan, daha çok efor sarf ederek zaman kaybını telafi etmesini, yetkilerin iyi kullanılmaması halinde hesabının sorulacağının da bilincinde olmasını bekler. 

8-2006-2009 yılları bütçe ve çalışma programına titizlikle uyulması ve aksama yaşanmaması için gecikmiş aidatların kısa sürede ödenmesini teminen üyelerden hassasiyet bekler, Yönetim Kurulunu da aidatlar konusunda artık tolerans göstermemeye davet eder. 

9-İki yıldır İstanbul toplantılarına desteklerini esirgemeyen değerli iş adamlarımıza, Kabartay-Balkar Cumhurbaşkanı ve başarıyla ev sahipliği yapan Kaf Fed yönetimine teşekkür eder, Adıgey Cumhuriyeti başkenti Maykop kentinde 3 yıl sonraki kongrede buluşmak üzere üyelerimize, kardeşlerimize, onların içinde yaşadıkları tüm ülkelerin insanlarına barış, sağlık ve refah dolu gelecekler diler. 

İstanbul, 06.05.2006 

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ  7. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Sayı : 2006 06