Abaza Köylerinin Ayhabı Heyetleri Toplandı

0
480

Çerkesler’in köy düğünlerinde silah atılmasından dolayı kaza ile ölüm ve yaralanmalar yaşanırdı. Bu tip kazalardan biri 2004 yılı yaz aylarında Sakarya (Adapazarı) ili Kayalar köyünde yapılan bir düğünde yaşanmış, bir kişi ölmüş, yaralananlar olmuştu. Bunun sonucunda bölgedeki ABAZA köylerinde, örf-adet ve geleneklere göre köy büyüklerinden oluşturulan AYHABI HEYETLERİ, köy düğünlerinde silah atılmaması konusunda KAYALAR köyünde bir toplantı yapmıştır. 

Yapılan bu toplantıda KÖY DÜĞÜNLERINDE SİLAH ATILMAMA KARARI alınmıştır. Bu karar İzmit, Sakarya, Düzce ve Bolu’ya bağlı ABAZA köylerinde uygulanmaya başlanmıştır. 2004 yılından beri KÖY AYHABI HEYETLERİ bu kuralların uygulanması ile ilgili olarak, durum değerlendirmesi yapılması için her yıl yaz aylarında toplantılar düzenlemektedir. 

2006 yılının toplantısı, 04 Haziran’da Düzce ili Gölyaka ilçesi Çay Köy (Efteniye) Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Toplantı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Yaşar Yakış ve çok sayıda Milletvekili, Düzce Valisi, yukarıda anılan yerleşim yerlerinden 62 köyün temsilcileri ve ayrıca Eskişehir, Bilecik ve İnegöl’e bağlı Abaza köylerinin temsilcilerinin ilk kez katılımı ile gerçekleşti. Toplantı, Efteniye Köyü’nden Ekrem Hışba’nın yaptığı konuşma ile başladı. Daha sonra Divan belirlendi. Divan Başkanlığı’na Bediz Tantekin getirildi. Sırasıyla Milletvekilleri, Düzce Valisi, Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı İrfan Argun, Abhazya’nın Türkiye Temsilcisi Vladimir Ayüzba konuşma yaptı. Abdüllatif Şener’in konuşmasından sonra kendisine Abhazların geleneksel başlığı Akhtarpa verildi. Toplantı da ayrıca gençlik adına Kafkas Abhazya Kültür Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Avrus Suat Çelikçi, aşağıda aktarılan konuşmayı yaptı. 

 “Saygıdeğer Büyüklerim: 

Bizler 5000 yıllık bir uygarlığa, 5000 yıllık medeniyet ve kültüre sahip bu toplumun gençleri olarak; bizim bu mükemmel kültür içerisinde yaşamamızı ve var olmamızı sağladığınız, bu uygarlığın yazılı olmayan öğretilerini bizlere aşıladığınız için sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. 

Bir kez daha gördük ki, toplumumuzun önderi olan siz büyüklerimiz toplumumuzun menfaatleri doğrultusunda, bizlere büyük zararlar veren silah ve içki olayına duyarsız kalmayıp kararlılıkla üzerine giderek, bir toplum içinde nasıl karar alınacağını ve nasıl uygulanacağını herkese gösterdiniz. Biz gençler olarak almış olduğunuz kararların arkasındayız ve uygulayıcısıyız. 

Gençler olarak sizlerden bazı isteklerimiz var: 

Dilimizi kaybediyoruz. Abazaca artık evlerde çocuklarınızın duymasını istemediği şeyleri konuşurken kullandığınız bir dil haline geldi. Biz dilimizi kaybetmek istemiyoruz. Bunu da ancak sizler sayesinde başarabiliriz. Tabi çok geç olmadan. Biz biliyoruz ki dili yok olan bir toplum yok olmaya mahkumdur. Tıpkı Ubıh kardeşlerimiz gibi. Bunun için sizlerden istediğimiz dilimizin günlük hayatta sıkça kullanılması, yeni yetişen nesile aktarılması ve yaşatılmasıdır. Dernek bünyelerinde kısıtlı imkanlarla dil kursları verilmektedir. Bu çalışmalara fiili olarak katılmanızı bekliyoruz. 

Geçen senelerde alınan kararlara istinaden kültürel güzelliklerimizden olan Avraşa, Azar, Tasaagara, Aşta, Ahuraşa vb. geleneklerimizin gençlere aktarılması konusunda dernekler olarak faaliyet içersindeyiz. Bu faaliyetlerde eksikliğinizi hissediyoruz. Bizlere daha fazla maddi ve manevi destek vermenizi bekliyoruz. 

Kültürümüzde bulunmayan ve bizce kendi folklörümüzün oynanmasına engel teşkil eden davul zurnanın bir an önce düğünlerimizden kaldırılmasını bekliyoruz. Buna alternatif olarak karşılamanın akordion ve mızıka ile veya geleneksel kıyafet giymiş gençlerle yerinin doldurulmasını temenni ediyoruz. Gençler olarak bu sorumluluğu üzerimize almaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi istiyoruz..  

Toplantılarda alınan kararların salon düğünlerinde de tam anlamıyla uygulanmasını bekliyoruz.  

Çok değerli Devlet Büyüklerimiz: Bağımsızlık mücadelesinden alnının akıyla çıkmış, 14 senedir fiilen bağımsız olan ve tarihte her zaman destanlar yazıp Türkiye’yi de kardeşi bilen anavatanımız Abhazya’nın sizler tarafından tanınmasını, en azından bir insanlık ayıbı olan ambargonun kaldırılmasını ve yollarımızın açılmasını, Gürcistan’a yapılan askeri, maddi ve siyasi desteğe son verilmesini sizlerden haklı olarak bekliyoruz. 

Yaşasın Bağımsız Abhazya”  

  

Sayı : 2006 07