Adıge Halk Kongresi’nin Talebi Görüşülüyor

0
10

Adıgey Parlamentosu’nun Yasama ve Yerel Ä°dari Meseleler Komitesi, 21 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Adıge Halk Kongresi’nin talebini görüştü.
Komite Başkanı Anatoli Osekin, 21 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Adıge Halk Kongresinin, "Adıgey Cumhuriyeti Devleti statüsünün değiştirilmesi hakkı sadece Adıge halkınındır ve onun yapacağı referandum ile değiştirilebilir" şeklindeki talebinin yasa ile sağlamlaştırılması konusunu görüştüklerini açıkladı.
Osekin’in ifadesine göre, Adıgey Cumhuriyeti’nin statüsünü ve bölgesini belirleyen Adıgey Anayasası’nın 51. maddesinde, Kongre kararında ifade edildiği gibi Adıgey Cumhuriyeti’nin sadece Adıge halkının kendi kendini idare hakkını gerçekleştirmesi sonucu kurulmadığı, statüsünün "tarihi olarak teşekkül eden ve bölgesinde yaşayan insanların" kendi kendini idare hakkını gerçekleştirmesi ile kurulduğu ifade ediliyor. Osekin, bu açıklamaya bağlı olarak cumhuriyetin statüsünün ve bölgesinin değiştirilmesi konusunda yapılacak bir referanduma cumhuriyette yaşayan herkesin katılması gerektiğini dile getirerek, Adıge Halk Kongresi tarafından sunulan kararın gerçekleştirilmesi için Adıgey Anayasası’nda değişiklik yapılması gerekeceğini söyledi.
Osekin ayrıca, federal kanunlar olan "RF referandum kanunu" ve "RF vatandaşları seçim hakkı garantisi kanununun" federasyon bölgelerinde referanduma taşınmayacak konular listesini oluşturduğunu ve bu kanunların söz konusu listeye ek yapmayı yasakladığını da belirtti. Osekin, bu listede federasyon bölgesinin statüsünün ve bölgesin değiştirilmesi konusunun referandumla görüşülemeyeceğine dair bir durum bulunmadığını, bunun da bu tür konuların bölgesel referanduma götürülebileceği anlamına geldiğini kaydetti.
 
Haber: Ajans Kafkas
14.07.2006 / Maykop
 

Sayı : 2006 08

Yayınlanma Tarihi: 2006-08-01 00:00:00