“Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti İçin Egemenlik Esastır”

0
487

Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın barış beyannamesi girişimi olan “Çeçenya’da Barış” ve Rus tarafının silahları bırakma ve teslim olma çağrıları bağlamında, Çeçen İçhkeria Cumhurbaşkanlığı İdaresi bir bildiri yayınladı: 

Çeçen-İçhkeria Dışişleri Bakanlığı’nın, farklı tepkilere ve çeşitli spekülasyonlara yol açan ‘Çeçenya’da Barış*’ başlıklı beyanı ile bağlantılı olarak, Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Yönetimi hatırlatır ki: “Anayasaya istinaden, Çeçenİçhkeria Cumhuriyeti Devleti, egemenliği bölünemez bir bütündür. Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti’nin egemenliğini şüpheye düşürecek herhangi bir hareket ya da egemenliğin herhangi bir şekilde tartışma konusu yapılması devlet suçudur. 

Beyannamede, kullanılan çeşitli ifadeler, farklı spekülasyonlara ve görünen o ki Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Yönetiminin savaş ve barış konusundaki resmi pozisyonu hakkında da farklı yorumlara neden olmuştur. 

Bu bağlamda, hatırlatalim ki Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti yönetimi, bu konuda kendi pozisyonunu açıkça belirlemiştir. Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Yönetimi, henüz gerekli ve geçerli koşullar sağlanmadıkça ve karşı taraf, barışa hazır olduğunu ispatlamadıkça, barış ve müzakere önermeye niyetli değildir.Kabul edilen bütün kararların kaynağıAnayasadır.Buradan hareketle, Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti yönetiminin savaş ve barışa dair meselelerdeki, bütün faaliyetleri Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti’nin esas aldığı temele dayanmaktadır. 

Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari Kurulu, resmi olarak bildiriyor ki, Moskova’nın savaşın sona erdirilmesi ya da sözde “af” gibi bildirileri ve ayrıca,Bu, aynı zamanda Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Yönetiminin ve Kafkasyalı gençlerin (Özgürlük savaşçılarının), “silahları bırakma ve af” çağrılarına cevabıdır.” 

Çecen İçhkeria Cumhurbaşkanlığı İdaresi Çeçen ve Kafkasyalı  özgürlük savaşçılarına (Çeçen silahlı kuvvetlerine ve Kafkasya Cephesi Güçlerine) silah bırakılması konusundaki bütün çağrıları, Kremlin rejiminin Çeçenya’da olduğu gibi, bütün Kafkasya’da da gerçek durumu, yalanlarla gizlemek için her zamanki umutsuz gayretleridir. 

Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri ve Kafkasya cephesi güçleri (Özgürlük savaşçıları), şu anda, hiçbir zaman olmadığı kadar organize olmuş ve kendine güveni tam bir durumdadır.  Cumhurbaşkanı Dokku Umarov’un emriyle, iki yeni cephe daha açılmıştır: Ural cephesi ve Povoljsk cephesi. Yine aynı şekilde hatırlatılır ki, 2002 yazında, Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Yönetiminin bütün kanatlarının temsilcilerinin ( Çeçen İçhkeria Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov, Parlamento Başkanı Dardail Hiryayev, milletvekilleri, hükümet üyeleri, Yüksek Mahkeme Yönetimi, Çeçen İçhkeria bütün cephe ve saha komutanları), sivil toplum kuruluşları ve cemaatlerin katıldığı Büyük Şura Meclisi toplantısı yapıldı. Büyük Şura Meclisi’nin (yasama toplantısı) bir buçuk ay süren çalışmalarında, Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Anayasasında, bir takım değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bu düzenlemeler ışığında, Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Anayasası 1. maddesinde, der ki: 

Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti, Çeçen halkının kendi inisiyatifiyle kurulan, egemen, bağımsız, hukuk devletidir.  

20.07.2006 

*Çeçenya’da Barış başlıklı bildiri Çeçen İçhkeria Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmad Zakaev tarafından G8 zirvesi öncesi liderlere yönelik yapılan bir çağrıydı. 

Haber: Burak Öztaş 

  

  

Sayı : 2006 08