Kafkasya’da Üniversitede okuma İmkanı

0
470

Üniversite aşamasındaki Gençler İçin Alternatif: Adıgey, Kabardey-Balkar, Abhazya Devlet Üniversiteleri 

Her yıl Türkiye diyasporasında yaşayan binlerce Çerkes genci üniversite sınavını kazanamayarak yüksek öğrenim görme hakkından mahrum kalıyor. Şimdilerde bu gençlerimiz için yeni bir fırsat ortaya çıktı: Anavatan Kafkasya’da üniversite kuma imkanı! Sadece gençlerimizin üniversite eğitimi almaları açısından değil diaspora ile anavatan Kafkasya arasındaki bağların sıkılaştırılmasında da çok önemli rol oynayacağına inandığımız bu imkanı ilgili herkesin dikkate alıp iyi değerlendireceğini ümit ediyoruz.


Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaf-Fed) Duyurusu 

Sohum, Nalçik ve Maykop’taki Üniversitelere Öğrenci Gönderilecektir. 

Her yıl olduğu üzere mevcut anlaşmalara istinaden bu yıl da Maykop, Nalçık ve Sohum Devlet Üniversiteleri’ne öğrenci gönderilecektir. Maykop Üniversitesi doğrudan burs verme uygulamasına bir yıl sonra başlayabilecektir. Sohum ve Nalçık Üniversitesi’ne herhangi bir bedel ödemeksizin, bu yıl için 10 kişiyi aşmamak üzere burslu öğrenci gönderilecektir. Burs istemeksizin paralı olarak okumak üzere Nalçık ve Maykop Ünivesiteleri’ne Kafkas kökenli olmayan öğrenciler de gidebilecektir. 

Her üç üniversite de 1 Eylül tarihinde açılmaktadır. Türkiye’den göndereceğimiz öğrenciler ise en geç 20 Eylül’de derslere başlayabilecektir. 

Nalçik ve Maykop Devlet Üniversiteleri, Rusya Federasyonu (RF) Üniversiteleri başarı sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK kayıtlarında okunabilecek üniversiteler olarak yer aldıkları için, gidecek gençler askerlik tecili ve yurtdışı öğrencilik tescili bakımından problem yaşamamaktadır. Sohum Üniversitesi için de kısa sürede aynı tescil işlemleri tamamlanacaktır. 

Bu üniversitelere gidecek öğrencilerimizin bilmesi gereken hususlar özetle şöyledir: 

1-Bu üniversiteler YÖK tarafından resmen tanınmamış ve Türkiye’de yapılmakta olan ÖSS sınavları kataloglarında yer alamadıkları için mezun olan öğrencilerin alacakları diplomaların MADELET’i = EŞİTLİĞİ doğrudan doğruya kabul edilmemektedir. Ancak Türkiye’ye dönünce müfredat farklı sınavları ile eşitlik diploması alınabilmektedir. Kaf-Fed olarak bu üniversitelerin ÖSS kataloglarına alınmasını, dolayısı ile de bazı bölümlerde sınav farkının otomatik olarak kaldırılmasını sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. 

2-RF ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan kültürel işbirliği anlaşmasının diploma denkliği ile ilgili 9. ve 15. maddelerine işlerlik kazandırmak içim mücadele veriyoruz. YÖK ve Moskova’daki karşıtı olan kurumu bir araya getirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar iki tarafın da gönülsüzlüğü nedeniyle sonuçlanamamıştır. Bu mümkün olabilseydi diploma fark sınavı sadece TIP ve MÜHENDİSLİKLER için olacaktı. 

3-Bu üniversitelere gidebilmek için ÖSYM sınavına mutlaka katılmış olmak ve iki yılık bir okulda okunulacaksa, lise puanı hariç net asgari 160 puan, 4 yıl ve daha fazla süreli bir okulda okunacaksa lise puan hariç net 185 puan almış olmak zorunludur. Aksi takdirde Türkiye’de muadelet talep etme hakkı kazanılamaz. 

4-Bu üniversitelere gidecek öğrenciler belirlendikten sonra (telefonla kendilerine bildirilecektir) Kafkasya’dan vizeye esas olacak davet yazıları getirtilecektir. Davet yazısı istenilmesi için mutlaka 5 yıllık öğrenci pasaportunun alınarak, ilk üç sayfa ile son sayfanın fotokopilerinin kısa sürede Federasyonumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

5-Maykop Üniversitesi’nde şimdilik burslu giriş yoktur. Bir yıllık Rusça hazırlık sınıfını iyi dereceyle geçenler (başarı sıralamasında sınıf mevcudunun ilk üçte biri arasına girenler) üst sınıflarda burslu olarak okuyabilmektedir. Aksi takdirde para ödeyerek okumaya devam edilebilir. 

6-Nalçik Üniversitesi ile Federasyonumuz arasındaki sözleşme uyarınca 10 adet burs kontenjanımız bulunmaktadır. Müracaatçılar arasında mali durumu, yerel dili bilme seviyesi, puan yüksekliği, bölümünün önemi ve Karkas Dernekleri ile ilgisi gibi faktörler dikkate alınarak Eğitim Kurumuz üyelerince burslu olacak öğrenciler belirlenmektedir. Başarısız ve devamsız oldukları anda da bursları kesilmekte ve o ana kadar yapılan masraflar da ailesinden talep edilmektedir. Nalçik’de paralı olarak okumaya başlayan öğrenciler daha sonra burs hakkına sahip olamamaktadır. 

7-Nalçik Üniversitesi dışında “NALÇIK DEVLET TARIM AKADEMİSİ” 19 bölümlü bir akademi olup, tamamen pratik tarım uzmanı, tarım teknisyeni, mühendis, veteriner, exper, teknolog ve ekonomist yetiştirmektedir. Bu akademiye de öğrenci gönderme imkanımız vardır. 

8-Maykop ve Nalçık kentlerinde üniversitelerin yurtları vardır. Burslu gidenler iki yıl yurtlarda kalmak zorundadır. Yurt ücretleri aylık 10-25 dolar arasında değişmektedir. Yıllık 75-150 dolar fark vererek daha az mevcudu (2-3-4 kişi) ve daha kaliteli odalarda kalma imkanları da vardır. Bir öğrencinin aylık diğer giderleri de yaklaşık 120-150 dolar civarındadır. 

9-Genelde öğretim yılları 4 yıl olup, 5 ve 6 yıl olan bölümler de vardır. Sohum’da 1,5 yıl, diğerlerinde 1 yıl zorunlu olarak sadece Rusça öğrenecek ve gidecekleri bölümün hazırlık bilgilerini alacak, daha sonra okuyacakları bölümde ders göreceklerdir. Gidecek öğrencilerin yanlış tercih yapmamaları çok önemlidir. Aksi takdirde hem yıl kaybederler hem de dönüşte denklik hakkını kullanamazlar. O itibarla, Türkiye’de ÖSS sınavlarında almış oldukları puanlarla girebilecekleri, tercih edebilecekleri bölümlerde oradaki tercihleri paralel olmak zorundadır. 

10-Kafkasya’ya gitmesi kesinleşmiş olan öğrenciler, Federasyonumuzdan 3 adet belge ve dilekçeyi aşağıdaki belgelere ilaveten boş olarak alıp, gittikleri üniversitede kayıtlarını yaptırıp öğrencilik belgesini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ataşesi’ne takım halinde ulaştıracaklardır. Ataşe, belgeleri onaylayıp Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği andan itibaren öğrenci “yurtdışında okuyan öğrenci” statüsü alacaktır. Aynı zamanda erkek öğrencilerin askerlik tecil belgeleri de Moskova’daki Eğitim Ataşesi tarafından doğrudan ilgili Askerlik şubesine her yıl gönderilecektir. 

11-Bu üniversitelerde okumaya aday öğrencilerin Başvuru Formu ve eklerini 22 Ağustos öğleden önceye kadar Genel Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. 


Paralı Okuyacak Öğrenciler İçin Fiyatlar 

 

Adıgey Devlet Üniversitesi (Maykop) 

Hazırlık: Türkiye, Ürdün ve Suriye’den gelecek öğrencilerin oluşturacağı sınıfın mevcuduna göre değişmekte ve yıllık 450-750 dolar arasında olabilmektedir. 

Ekonomi ve Yabancı Diller (İngi., Fr., Alm., Arp.): 13.000 – 15.000 Ruble 

Hukuk Fakültesi: 15.000 Ruble 

Tarih ve Spor Fakültesi: 12.000 Ruble 

Fizik, Matematik, Doğal Bilimler, Sosyal Pedagoji, Güzel Sanatlar, Rus Dili ve Adige Dili ve Edebiyatı bölümleri: 12.000 – 13.000 Ruble 

 

Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi (Nalçık) 

Hazırlık sınıfı: 900 dolar (sınıf mevcudu ve puanlara göre- bir yıl okunmaktadır.) 

Rusça, Kabardeyce, Balkarca, Pedagoji, İlk Öğretim Metodu, Mesleki Eğitim, Mekanik Mühendisliği Teknolojisi, Gıda Sanayi Cihaz Makineleri:  800 dolar 

Tarih, Sosyal Çalışma, Almanca, Fransızca, Çevre Bilim, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Tedavi: 900 dolar 

Uygulamalı Matematik, İnformatik ve Bilgisayar, Mikroelektronik, Sos. Ve Turizm: 1000 dolar 

İngilizce: 1100 dolar 

Muhasebe, İdare: 1300 dolar 

Hukuk, Tıp, Dişçilik: 1400 dolar 

Asistanlık: 1500 dolar, 3 yıldır. 

 

Abhazya Devet Üniversitesi (Sohum) 

1932’de Devlet Eğitim enstitüsü olarak açıldı. 1979’da Abhazya Devlet Üniversitesi oldu. 8 ayrı fakülte var, 35 ayrı dalda eğitim veriliyor. Çeşitli Enstitüleri mevcuttur. 

Eğitim kadrosu 6 Ordinaryus Profesör, 22 Prof.Dr., 150 doç., 200 araştırma görevlisi. 

Eğitim, RF Yüksek Eğitim Öğretim Standartlarına göre veriliyor. 

Üniversite, Avrasya üniversiteler Birliği’ne üyedir. 

Moskova, Kazan, Başkırya, Kabardey-Bakar ve Adigey Devlet Üniversiteleri ile ikili işbirliği vardır. (Öğretim üyeleri karşılıklı olarak değişebilir, tek bir üniversite gibi hareket edebilirler.) 

Bölümler: Fizik ve Matematik- biyoloji-Coğrafya – Orman Bilimleri – Kimya (Biyokimya, Medikal Kimya) – Turizm- Tarih – Gazetecilik – Filoloji (Abhaz Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edeb., Alman Dili ve Edeb., İngiliz Dili ve Edeb.)- Güzel Sanatlar (Tiyatro) – Uluslar arası İlişkiler – Hukuk Fakültesi – Ziraat Mühendisliği – Ekonomi (Finans, Kredi, İş Organizasyonu, Ulusal Ekonomi, Maliye, Gümrük) – Pedagoji (İlkokul Öğretmenliği, Yabancı Dil Öğretmenliği, Psikoloji Öğretmenliği, Beden Eğitim Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği.) 

Not: Hazırlık 1,5 yıldır. Türkiye’den Federasyonumuz kanalı ile gönderilecek öğrenciler okul için para ödemeyeceklerdir. Ancak giden öğrenci sayısı en az 8 ile 10 olduğu takdirde hazırlık sınıfı açılması mümkündür. 

 

Üç Üniversite İçin Müracaatta Gerekli Belgeler 

Kaf-Fed’e müracaat sırasında verilecek belgeler şunlardır: 

1-Başvuru dilekçesi (Form dilekçe doldurulacak, öğrenci ile veli imzalayacak ve dernek yönetimi tarafından onaylanmış olacaktır). Derneklere örneği gönderilecektir. 

2-Mezuniyet belgesi (diploma veya çıkış belgesi 2 suret) 

3-Onaylı üç yıllık lise sınıf geçme notları çizelgesi. 

4-Ekseptans (Kayıt Kabul Belgesi- İlgili üniversiteden alınacaktır.) 

5-ÖSS sonuç belgesi (Aslı ve 2 fotokopisi) 

6-Nüfus cüzdanı sureti- resimli (4 adet) 

7-Vesikalık fotoğraf (12 adet) 

8- Sağlık belgesi (Gidiş kesinleşince Sağlık Ocağı ya da Hükümet Tabipliklerinden) 

9-AIDS olmadığına dair rapor.(Orada kolayca alınabilir) 

10-Beş yıllık öğrenci pasaportu (Vize belgesi için 4 sayfasının fotokopisi önceden gerekli) 

11-Öğrenci başına 50 ABD doları vize ücreti (Artarsa iadesi yapılmaktadır.) 

12-Erkek öğrenciler için Askerlik Tecil Belgesi ya da İlişiksizlik Belgesi (2 adet) 

  

Sayı : 2006 08