1 Eylül Dünya Barış Gününde Savaşlara Karşı El Ele Verelim

0
509

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945`de Nazi Almanya’sının ardından Ağustos 1945’de Japonya’nın teslim olması ile sona erdi. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü sadece bu korkunç savaşın acılarını anmak değil aynı zamanda başka savaşlarla mücadele etmek için de önemli bir fırsattır. 

Bu vesile ile JİNEPS olarak başta Çeçenistan olmak üzere Irak, Filistin, Afganistan ve Somali’de sürmekte olan savaşların bir an önce sona ermesi; Lübnan, Abhazya, G. Osetya, K.Irak ve İran üzerindeki savaş tehditlerinin bertaraf edilmesi için ülkenin ve Dünya’nın barıştan yana tüm güçlerine yönelik birlik, mücadele ve dayanışma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. 

Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü Türkiye için farklı bir anlam daha kazandı. Zira Bakanlar Kurulu “Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı çerçevesinde Lübnan’a gönderilecek Barışgücü’ne katılma” kararı aldı. Son söylenecek sözü baştan söylersek JİNEPS Lübnan’a asker gönderilmesine karşıdır çünkü bölgeye yollanacak BM gücünün “Barışa” mı yoksa “İsrail ve ABD’ye” mi hizmet edeceği hususu hala aydınlanabilmiş değildir. Bu şartlar altında Lübnan’a asker gönderilmesi doğru bir iş değildir. AKP hükümetinin ülkeyi sürükleyeceği bu yol bataklıktır, halkın çıkarlarına aykırıdır. 

Yüreği insanlıktan, hakların kardeşliğinden ve emekten yana herkese çağrımızdır; Gelin hep birlikte, bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görelim. Gelin farklı duruşları emperyalist küreselleşmenin saldırılarına karşı yan yana getirerek bir karşı duruşu yaratalım. Savaşların, acıların, ezilme, baskı ve yoksulluğun kader olmadığı başka bir dünya için harekete geçelim. 

JİNEPS 

 

Sayı : 2006 09