Nihayet aklı selim galip geldi! İnegöl’de de Çerkesler Silaha Hayır Dedi 

0
480

Düğün, şenlik ve toplu etkinliklerde ateşli silah kullanılmaması konusunda 2004 yılında Adapazarı’nda alınan bağlayıcı kararların ardından yeni bir kurultay İnegöl bölgesinde toplandı. Bu toplantı ve bu toplantıda alınan kararlarla ilgili Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun açıklamasını, konunun önemine binaen aynen yayımlıyoruz. 

 “…İlk toplantılarını kararlarının alınacağı asıl toplantıya hazırlık olarak 31 Temmuz 2006 Pazartesi günü yapan bölge dernekleri ve çevre köy ayhabı/nahıj heyetleri 17 Ağustos 2006 Perşembe günü tekrar bir araya geldiler. Aşağıda isimleri yazılı olan bölge dernek temsilcileri ile köylerden halk tarafından seçilerek gelen delegeler ve doğal delege sayılan muhtarlar İnegöl’deki Kültürpark’ta toplanarak önce divan oluşturdular. Divan Başkanı olarak seçilen Kafkas Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri Şamil Jane’nin açılış konuşmasından sonra, katılan dernek başkanları düğünlerde silah kullanılmaması için yapılması gerekenler konusunda tek tek söz alarak fikirlerini söylediler. Temsilciler dışındaki katılımcıların da görüşlerini belirtmesinden sonra divan başkanı ilk bölümün özetini okudu ve toplantıya on dakika ara verildi. Bu bölümün sonunda konuşmacıların belirttiği ortak görüşler, düğünlerde silah atan veya atılmasına meydan veren kişilere karşı uygulanacak yaptırımların bağlayıcı olması ve burada alınacak kararların uygulanabilir nitelikte olması yönündeydi. 

Toplantının ikinci bölümünde alınan kararlar yazıya döküldü ve oy birliğiyle kabul edilerek okundu. Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak toplumumuz adına böylesine faydalı ve sonuçları açısından örnek sayılabilecek bir toplantıyı organize eden İnegöl Kafkas Abhaz Derneği ve İnegöl Kuzey Kafkasyalılar Derneği Başkanı Selami Arıcan ve Hakkı Baydar’ı takdir ediyor, toplantıya katılarak sağduyulu düşünce ve söylemleriyle bu önemli kararlara imza atan diğer dernek başkanları ve bölge temsilcilerine de teşekkür ediyoruz. 

 

Toplantı sonunda alınan kararlar ve katılımcı listesi aşağıdaki gibidir: 

1-     Düğün toplantı, gösteri piknik, söz kesme, sünnet, asker uğurlama gibi toplumun bir araya geldiği organizasyonlarda hiçbir şekilde silah (tabanca, tüfek, kurusıkı, kırma) atılmayacaktır. 

2-     Bu organizasyonlara alkollü gelinmemesi tavsiye edilecektir. 

3-     Kafkas Dernekleri Federasyonu, silah atılmaması ile ilgili uygulamanın tanımlanmış sekiz bölgeye yaygınlaştırılacağını bildirmiştir 

4-     Bölge demekleri tercihleri Haziran ayında yılda bir kez bir araya gelerek bahsedilen organizasyonlara silah atılmaması konusunda değerlendirme yapacak, ihtiyaç halinde yeni kararlar çıkartacaktır. 

5-     Çalışmalar kurumsal bazda yürütülecek demek ve köy muhtarları icra kurulunu oluşturacaktır, 

6-     Her dernek kendi üyelerini gecelerde veya diğer organizasyonlarda bu konuda bilgilendirecek ayrıca köylerde haberli toplantılar yaparak kararın tabana yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır, 

7-     Dernekler ve köy muhtarları davetli olup olmadıklarına bakmaksızın düğün ve benzeri toplantılara katılıp kararların uygulanması konusunda caba göstereceklerdir. Tercihen cemiyetlere sözü geçen thamadelerle (ayhabi) gidilecektir. 

8-     Düğün şenlik ve benzeri toplantılarımız için hazırlanan davetiyelere uyarıcı notlar konacaktır. Ayrıca silah atılmayacağını gösteren logo da kullanılabilir. 

9-     Dernekler bölge yoğunluklarına göre standart pankartlar hazırlayacaktır. Bu pankartları çevre köylere cemiyetlerde kullanmak üzere dağıtacaklardır. 

10-Cemiyetlerin açılışında cemiyet yönetici tarafından silah atılmaması ile ilgili uyarıcı bir konuşma yapılacaktır. 

11-Kafkas Demekleri Federasyonu tarafından slogan, afiş davetiye logosu konularında ödüllü bir afiş yarışması düzenlenecektir. 

12-Alınan kararlara cemiyet sahibi veya davetlilerin uymaması durumunda ilgililer uyarılacak, buna rağmen vazgeçilmezse cemiyet terk edilecektir. Karara uymayanların bundan sonraki cemiyetlerine katılınmayacatır. 

13-Haziran 2007 yılında Eskişehir ve Bursa’da birer değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Koordinatör dernekler ve diğer demekler konunun takipçisi olacaktır.” 

 

Katılan Dernekler: 

İnegöl Abhaz Derneği 

İnegöl Kuzey Kafkas Derneği 

Bursa Kafkas Derneği 

Eskişehir Kafkas Derneği 

Bozüyük Kafkas Derneği 

Karacabey Kafkas Derneği 

Kemalpaşa Kafkas Derneği 

Kütahya Kafkas Derneği 

Bilecik Kafkas Derneği 

Gönen Kafkas Derneği 

Susurluk Kafkas Derneği 

Balıkesir Kafkas Derneği 

Bandırma Kafkas Derneği 

Biga Kafkas Derneği 

İnegöl Köy Muhtar ve Delegeleri 

Osmaniye         

Mezit 

Hacıkara 

Fındıklı 

Rüştiye 

Kestanealan 

Güney Kestane 

Gedikpınar Köyü 

 

Sayı : 2006 09