Jineps’e Emek Verenler Çeşme’de Buluştu 

0
549

08/09/10 Eylül 2006 Jineps Çeşme-İzmir Toplantısı

Haftalar öncesinden yapılan hazırlıklar Jineps İzmir-Çeşme toplantısının ne denli önem taşımakta olduğunun göstergesiydi. Hazırlıkların tamamlanmasına ve gündemin belirlenmiş olmasına karşın, Türkiye’nin dört bir ucunda aynı nedenler ve aynı amaçlar için karşılıksız, tamamen gönüllülükle uğraş veren dostlarımızla üç gün boyunca bir arada olacak olmanın heyecanı vardı hepimizde. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Temsilcilik/İletişim ağlarını oluşturan Jineps emektarları, düşünsel olduğu gibi fiziken de yan yana geleceklerdi. Geldiler de… 

Öncelikle belirtmeliyiz ki, Jineps İzmir Temsilciliği’nden arkadaşlarımız, Çerkes misafirperverliğinin en güzel halini bizlere yeniden yaşattılar… En iyi bildikleri konularda bile önce misafirlerine söz hakkı vermeleri, üç günü en güzel özetleyebilecek davranış biçimiydi. 

Oturumlarda; Çerkesler’in geleceğine yönelik politikaların belirlenebilmesi için, Kafkasya ve diasporada yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. İzmir’den bir arkadaşımızın söyledikleri her şeyi özetlemekteydi: “Çerkes bilincine, demokrasi bilincine, yurtseverlik bilincine yönelik sorunları, gün ışığına çıkarma adına Jineps; diasporada izole olan, kendisine yabancılaştırılan, etrafı ateşle çevrili, akrep gibi kuyruğunu kıvırmış kendini zehirleyen anlayışlara dur demek için var olma sorumluluğunu bu toplantı ile olgunlaştırdı. İhanetleri yaşayarak diasporada yaşamaya mahkum edilen halkımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, maruz kaldığı asimilasyon politikalarına sessiz kalmamak, tarih boyunca muazzam birikime ulaşan kültürümüzün ve geleneklerimizden kaynaklanan insan güzelliklerimizin yok olup gitmemesi için, halkımızın sorunlarına yol göstermek, çözüm üretmek, ışık tutmak adına Jineps’te yansımasını bulan mücadele bilincinde, yeni bir solukla ortaklaşıldı.” 

İzmir-Çeşme toplantısı boyunca Jineps’in geçmiş sürecinin değerlendirilmesi yapıldı. Jineps’in ilkeleri çerçevesinde kısa-orta-uzun vadeli hedefleri yeniden değerlendirildi. Bu hedefler kapsamında kısa vadede öncelikli yapılması gereken görevler belirlenirken, sorumluluklar paylaşıldı. Temsilciliklerimizin ve tüm iletişim organlarımızın Jineps’te yerleştirilmeye çalışılan demokratik merkeziyetçi karar alma süreçlerine katılım biçimleri, ortak üretimler üzerinden netleştirildi.  

JİNEPS’in devamlılığını sağlamak amacıyla mevcut gereksinimlerinin kollektif çabayla karşılanması yönünde kararlar alınarak; yola bir kat fazla kararlılıkla devam edilmesi, her katılımcının en temel moral gücü oldu.  

Dönüş yolunda en çok konuşulan konu; Ankara’daki ‘Jineps Gönüllüleri ve Dostları’nı daha fazla bekletmememiz gerektiğiydi… 

  

Sayı : 2006 10