Bağlantısız Ülkeler Küba’da Buluştu

0
533

Dünyanın 118 ülkesi, Bağlantısızlar Hareketi’nin 14. zirvesi için Küba’ nın başkenti Havana’da buluştu. Türkiye’nin gözlemci olarak katıldığı zirvede, Afganistan ve Irak hükümetleri de temsil edildi. 

Sonuç bilgirgesinde terörizm ve demokrasi aşağıdaki gibi yer aldı: 

 “Bağlantısızlar Hareketi, halkların yabancı işgali altında zulme uğratılmasını, terörizmin en vahim biçimi olarak kınar. Terörizmin herhangi bir dinle, milliyetle veya etnik grupla bağlantılandırılmaması gereğinin altını çizerken, sömürgeci veya yabancı tahakkümü altındaki halkların mücadelesinin terörizm sayılamayacağını teyit eder.”  

 “Bağlantısızlar Hareketi demokrasinin, halkların kendi siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini tayin etmesi adına iradelerini özgürce beyan ettiği evrensel bir değer olduğunu tekrarlar. Bütün demokrasilerin ortak nitelikleri paylaştığını teyit etmekle birlikte, tek bir demokrasi modeli olmadığını da vurgular. Demokrasi sadece tek bir ülkeye veya bölgeye ait değildir ve egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır.” 

 

Sayı : 2006 10