Dubai’deki Adıgeler

0
452

Dubai’deki girişimle ilgili bilgi talebimiz üzerine M.Emin Yaşar’dan gelen ileti;  

ADYGA UNION in UAE  

Öncelikle alakanız için teşekkürler. Projemizin asıl amacı oluşturulacak portal ve Dubai Business Clup ile birlikte, dünyanın her tarafına dağılmış bizlerin duyduğu ve bildiği tüm ticari bilgileri dernek ve kişilerle paylaşarak hem ekonomik girdi sağlamak hem de daha büyük projeler için zemin oluşturmak. Bu şekilde hem insanlarımıza iş olanağı hem de birbirinden kopuk olan diaspora arasında birlik ve dayanışma için gerekli diyalog ortamı oluşturmak. Nihai hedef olarak bir özel ve elit bir okul, geleceğin liderlerini ve 21.yy bilgileri ile donanmış, kendi başına ayakta durabilen, üreten, yaratıcı gençleri yetiştirmek. 

  1. Business portal
  2. CircassianBusiness Clup 
  3. CircassianPrivate School 

Bu 3 projenin gerekli tanıtım ve demoları tüm dünyadaki dernek, sivil toplum örgütlerimiz ve Adige Cumhuriyeti yönetimleri ve üniversitelerine gönderilecek. Projelerin alt yapı çalışmaları sürmekte. Çalışmalar aşama aşama sürecektir ve her süreç İngilizce, Rusça, Türkçe, Adıgece ve Arapça olarak tüm ilgili kuruluşlara iletilecektir.  

Kuruluşun temel olarak aldığı fikir Barış ve Diyalog. Siyasi, devlet ve din hareketi değildir. Dünyadaki Çerkeslerin ekonomik ve siyasi birlik zemini oluşturulması noktasında radikal, diğer toplumlarla diyalog konusunda özgürlükçü ve diyalog yanlısı bilgi iletişim hareketidir. 

Bu noktada sizden ricam web sitesi kurulum aşamasında belge, resim, film kullanabileceğimiz her türlü malzeme ve aşamaların  bilgi olarak dağıtılması için bir forum veya buna benzer bir dosya açılması. Hem insanlarımızın takip etmesi hem de konuyla ilgili fikir üretebilecek kişilerin düşüncelerini değerlendirebilmektir düşüncemiz. 

Eğer konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Hareketin adı: Adyga Union in UAE. 

Bilgilendirmelerimiz sürecektir. 

Saygılarımla

1. Emin Yaşar

   

Sayı : 2006 10