Gürcistan Halkına Sesleniyoruz!

0
446

Kafkasya’da Yürütülen Küresel Saldırı Senaryolarına Karşı, Barış Talebimizi Tüm Kafkas Halkları Olarak Hep Birlikte Seslendirelim! 

Halklarımız arasında düşmanlık tohumları ekilmesinden ekonomik ve siyasal rant sağlayan ABD ve Rusya Federasyonu(RF), Abhaz-Gürcü ve Oset-Gürcü gerginliğini (yanı sıra Oset-İnguş, Adıge-Karaçay, Adıge-Balkar ve Adıge-Kazak) sürekli beslemektedir. Gürcistan’ın uzunca zamandır ABD güdümlü politika izlemesi, komşusu halkları tedirgin etmektedir. Kafkasya’daki komşu halkların bu sarmaldan çıkarak, uluslararası stratejileri de doğru okuyup, demokrasi ekseninde çözümler üretmesi tarihsel sorumluluklarının gereğidir. Bu sorumluluktan hareketle Jineps olarak, geçmişteki kayıplarımıza takılıp kalmak yerine dostça çağrılarımızı yinelemekte ısrarlı olacağız.  

Dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Gürcistan, ABD’nin dümen suyuna çekilerek Irak’a, Afganistan’a dönüştürülmek istenmektedir. ABD ve RF’nin girdikleri ülkeleri ne hale getirdiklerini görmek için Çeçenya ve Irak örneklerine bakmak yeterli olacaktır. Dost Gürcü Halkı’nın bunu hak etmediğine, Gürcistan’ın gerçek bağımsızlığının, ABD ya da herhangi bir emperyal devletin güdümünden çıkması koşuluna bağlı olduğuna inanıyoruz. 

Savaşlardan rant sağlayan azınlığın yok saydığı ezici çoğunluktaki Gürcü Dostlarımız;  

Kafkasya’da “Onurlu Barış”‘a katkı sunmak için geç kalmadınız!..Yatırım ve istihdam alanları yaratarak halkın refah seviyesini yükseltmek yerine, savaşı ve gerginliği bahane ederek kendi siyasal iktidarlarını kalıcı kılmaya çalışan yöneticilerinizin yanlışlarına ortak olup, yakın geçmişte yaşanan ayıbın tekrarını yaşatmayın! Abhaz halkı da Gürcü halkı gibi, kendi kaderini tayin hakkı gereği olarak, geleceğini bağımsızlıkta görmektedir, buna saygı gösterilmelidir. 

Savaşlara, soykırımlara ve sürgünlere kapı aralayarak, halkının ve ülkesinin gerçek sorunlarını gizlemeye çalışan şoven yöneticileri iktidardan uzaklaştırmanızla dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Savaşta ısrar eden güçlere karşı, Çerkes Diasporası’nın bir parçası olarak ABD ya da RF ekseninde değil, halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarından hareketle ezilen halkların yanında koşulsuzca yer alacağız. Siz Gürcülerin komşunuz Abhazya ile, dostça ve barış içinde iki komşu ülke olarak yaşamayı savunmanızın yaşamsal bir zorunluluk olduğu çok açık bir gerçektir. Bağımsız Abhazya gerçeğinin tüm Çerkes diasporası tarafından savunulan en önemli değerlerden biri olduğu bilinmelidir. 

Çözüm Abhaz-Gürcü, Oset-Gürcü dostluğundan geçer. Halklarımızın kardeşliği ve iyi komşuluk geleneği, körüklenen düşmanlıklardan daha güçlü temellere dayanmaktadır. Düşlediğimiz gelecekte sizlerin de yeri var. Susarak, yok sayarak sizi yönetenlerin suçuna ortak olmayın. Topraklarımızı işgal ederek yaşamlarımıza son vererek sağlayacakları rantların çok küçük bir kısmını sizlere dağıtarak, sizleri susturma girişimlerini boşa çıkartın. Onlar, iktidarlarının devamı için BARIŞ değil, SAVAŞ istiyor! İktidarları kardeşlerinizin, çocuklarınızın kanıyla besleniyor. Sizler de yürüttükleri kirli savaşa HAYIR deyin.  

Halkların iç dinamikleri ile özgürce gelişmesinin önündeki en büyük engel savaştır; soykırımdır; sürgündür… 

Tarih boyunca olduğu gibi bugün de savaş istemiyoruz! 

Sakat ve yetim ordusu istemiyoruz! 

Dünya’ya hükmedenlerin senaryolarında figüran rolü oynamak istemiyoruz! 

Kendi senaryomuzu kendimiz yazmak istiyoruz! 

Onurlu barış istiyoruz; Çeçenya’da, Abhazya’da, Osetya’da, Filistin’de, Lübnan’da, Irak’ta,…. !  

Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük, birlik, eşitlik ve adalet istiyoruz, herkes için!   

A marja! 

Ga marjoba! 

JİNEPS 

Sayı : 2006 10 

Yayınlanma Tarihi: 2006-10-01 00:00:00