Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya İçin

0
489

Türkiye Sosyal Forumu Toplandı 

  30 Eylül-1 Ekim 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilen I. Türkiye Sosyal Forumu 30 Eylül 2006 Cumartesi günü 2000 kişilik “Savaş Karşıtı” bir yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından TMMOB(Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası) başkanı Mehmet Soğancı ‘Türkiye halkının % 80’i karşı çıkarken ABD ve İsrail’in çıkarları için Lübnan’a asker gönderen hükümetin suç işlediğini, Irak ve Afganistan’da emperyalist savaşın yürütücüsü işgalcilerin rezil olduklarını’ ifade eden bir konuşma yaptı. 

‘Dünya Sosyal Forumu’ ve ‘Avrupa Sosyal Forumu’yla ilişkili olarak 2005’te başlatılan ve İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve İzmir’de yapılan hazırlık toplantılarında belirlenen program dahilinde; Darphane-i Amire, İstanbul Tabip Odası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 70 kurum ve çevre, 24 seminer ve 15 atölyede, AB, enerji sorunu, kadın hakları, Kürt sorunu, yabancılara toprak satışı, F tipi cezaevleri, alternatif küreselleşme, yerel yönetimler, gecekondular ve kentsel dönüşüm projesi, savaş karşıtı hareket, gıda ve tarım politikaları, ev eksenli çalışma, sosyal haklar, sendikal hareket, emperyalizm, sanayileşme politikaları, eğitim, gençlik, kültür politikaları, maden kazaları, eşcinsellerin sorunları ve Ortadoğu konularını ele alıp değerlendirdiler. 

Toplantılara ilgi ve katılım yüksekti. Partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversite öğretim görevlilileri, demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra Vedat Türkali, Mihri Belli gibi simalarla yurt dışından da Tarık Ali ve Alex Callinicos gibi aydın ve yazarlar da katıldı. 

Tarık Ali Jineps’in Sorularını Yanıtladı 

“Savaş Karşıtı Hareketin Geleceği” konulu oturumda konuşmacı olan yazar, barış aktivisti, Tarık Ali’ye, yazarımız Haldun Özkan “Kafkaslar’da yaşanan savaş tehlikesi ve Çeçenya’da süren soykırım” hakkındaki düşüncelerini sordu. Tarık Ali; “Kafkaslar’da ve Çeçenya’da yaşananlar kabul edilemez. Litvanya, Estonya, Gürcistan bağımsız oluyor da biz neden olamıyoruz diyen Abhazlar ve Çeçenler haklılar. Kafkaslar’da yaşananlar Ortadoğu’da yaşananlarla ilişkilidir. Özgürlükleri için savaşan Çeçenler’e terörist dendi, dışarıdan yardım alıyorlar dendi. Oysa bağımsızlık onların da hakkıdır. Çeçenler’e karşı yürütülen savaş en aşağılık en ürkütücü savaşlardan biri. Kabul edilebilir gibi değil” dedi. 

Birinci günkü konuşmasında Iraklı Kürt liderleri, paralı asker olmakla eleştiren Tarık Ali, Lübnan Savaşı’ndan İran’a, İslamcı hareketlerden Latin Amerika’ya kadar çeşitli değerlendirmelerde bulundu. İkinci gün, “Neoliberal politikaların sendikal harekete etkileri ve alternatif çözüm önerileri” oturumundaki konuşmasında “Artık yerel bir sendikal hareket başarılı olamaz. Uluslararası işçi örgütlenmesi bir ihtiyaçtır ” dedi. 

 

Tarık Ali Kimdir? 

Pakistan doğumlu olup yüksek öğrenimini Oxford Üniversitesi’nde tamamlayan Tarık Ali, 60’lı ve 70’li yılların önemli politik simalarından birisidir. Bu on yıllarda ve sonrasında bugünlere değin, kitlesel eylemlerle politik hareketlerde etkin rol oynamasının yanı sıra, geniş bir ilgi alanına ve türlere yayılan yapımcılığı, oyunları ve kitaplarıyla da Avrupa’nın politik ve kültürel dünyasında önemli bir rol oynamayı sürdürmüştür. Şimdilerde belgesel film yapımcısı ve New Left Review dergisinin editörlerinden olan yazar halen Londra’da yaşıyor. Türkiye’de 18 kitabı yayınlandı. Ayna Korkusu, Selahaddin’in Kitabı, Taşkadın, Nar Ağacının Gölgesi, Fundamentalizm Çatışması, Kefaret bunlardan birkaçıdır. 

 

Sayı : 2006 11