Gazetemiz tarafından ilk kez düzenlenen Jineps İstanbul Gençlik Buluşması Coşkulu Geçti

0
488

Jineps Gazetesi’nin düzenlediği ‘Jineps İstanbul Gençlik Buluşması’ 13 Ekim 2006 Saat 19.30’da Adıge Kafe terasında yapıldı.  

“Demokrasi, Bağımsızlık, Özgürlük ve Birlik şiarlarıyla yola çıkan JİNEPS GAZETESİ, halkının gözü, kulağı ve sesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Siz sevgili gençler, 

*  Anadilinizi, kültürünüzü ve etnik kimliğinizi korumak, yaşatmak istiyorsanız, 

* Varlık nedeniniz olan yaşamsal değerlerinizi içinde yaşadığınız toplumun ve en genelde insanlığın ortak evrensel değerlerine özgürce katmak istiyorsanız, 

* Tarihsel ve güncel sosyo-politik koşulların size dayattığı asimilasyon zorbalığına HAYIR diyorsanız, 

* Düşünce ve ifade özgürlüğüne konan yasaklar kalksın diyorsanız, 

O halde, JİNEPS’le birlikte kendiniz ve kendi halkınız için yapılabilecek çok şey olduğunu unutmayın. JİNEPS GAZETESİ’nin yayın gücünü de arkamıza alarak birlikte yürüyelim diyoruz.”  

Jineps antetli çağrı afişindeki metinde işte böyle seslenilmişti gençlere… 

Yoğun hava ve trafik muhalefeti ve haftanın son işgünü çıkışı olmasına karşın Çerkes gençleri kendi yayınları Jineps’le güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Gazetemiz Yayın Kurulu üyesi Anıt Baba’nın yönettiği ve açılış konuşmasını yaparak başlattığı gecede gençlere gazetenin yayın politikası, çizgisi ve hedefleri ile ilgili bilgi verildi. Özelde gençliğe ve gençliğin temel sorunlarına ilişkin gazetenin yaklaşımı aktarıldı; gençlerin gazetede daha aktif görev almaları gerektiğinin altı çizildi. 

Yine gazete YK üyeleri ve Jinepsliler’ce farklı konulara değinildi, yeni katılımcıların Jineps’e ilişkin görüş ve önerileri soruldu. Gençlerin demokratik, akademik ve çalışma yaşamı ile ilgili sorunlarını Jineps’te dillendirmeleri gerektiği, artık gençlerimizin kendi yayınları aracılığıyla topluma seslerini daha rahat duyurabilecekleri, Jineps’in düşünsel üretimlerini yayınlayabilecekleri-tartışabilecekleri son derece demokratik bir platform olduğu vurgulandı. Gençlerimizin bulundukları her alanda kendilerini Jineps’in aktif bir muhabiri olarak görmesi gerektiği ifade edildi. Herkesin kendi halkına ve toplumuna karşı olan sorumluluklarının gereklerini azami ölçüde yerine getirmesi gerektiği, bunun geleceği kurgularken, kendi geleneksel, tarihsel ve kültürel zenginliklerimizin insanlığın ortak zenginliğine özgürce katılmasında ciddi bir zorunluluk olduğu saptaması yapıldı. 

Geleneksel nezaket kurallarımız çerçevesinde gerçekleşen düzeyli sohbetlerin ardından gece sonunda Kafkas mahalli oyunları Kafe, Çeçen, Leperuş büyük bir coşku içinde oynandı. 

 

Sayı : 2006 11