Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

14. Sayıyı Geride Bırakırken Jineps’i Tanımlamak! 

Merhaba sevgili okurlar… 

JİNEPS, geride bıraktığı bir yılın sonunda hedeflediği noktaya henüz elbette ulaşamadı ama anlaşılan o ki; ‘ses’i boyunu aştı; destekleyen sayısı artarken, eleştiri de yağmaya başladı. Olumlu olumsuz bütün tepkileri büyük bir özenle değerlendirdiğimizden, JİNEPS’i bu tepkiler ışığında yeniden yeniden gözden geçirdiğimizden hiç şüpheniz olmasın. 

JİNEPS’in öncelikle Türkiye Çerkes diasporasının, beraberinde tüm Türkiye halklarının saygı duyduğu, güvenilir, referans alınabilecek bir gazete olması için çalışıyoruz. 

Eleştiri ve övgülerinizde bize rehberlik yapabilmeniz, yapıcı önerilerde bulunabilmeniz, gazeteye maksimum katkılarınızı sunabilmeniz için öncelikle bizim size, JİNEPS’i doğru aktarabilmemiz gerektiği inancındayız.         

JİNEPS; bir gazetedir. “Gazete”nin amacı; kamuoyunu haberdar etmektir. “Haberdar” olan kamuoyu, böylece, özel/resmi kişi ve kurumlara tavrını bu bilgilerle belirler ve aynı zamanda etkiler. Aslında kamuoyunun “haberdar” olduğu şeyler, kendisine nerede, nasıl davranıldığı, nasıl yönetildiği, v.s’nin yanı sıra başına gelen ve gelecek olanlardır. İşte bu nedenlerle de   medya “4. Kuvvet” olarak tanımlanır. Ancak, bu gücünü “tanımlandığı” gibi kamu için kullanan gazete sayısı yok denecek kadar az olduğu, yayın politikalarını bağımsız değil tersine, çıkarları nedeniyle yerel ve merkezi otoriterlerle işbirliği doğrultusunda belirledikleri için de, “farklı” seslerin kendilerini duyurabilecekleri yayınlara daha fazla ihtiyaç vardır. Tam da bu nedenle JİNEPS, bir ihtiyaçtır.   

Halen aylık olması, gerek görsellik, gerekse içerik olarak istediğimiz kaliteye ve haber zenginliğine ulaşamamamız ise tamamen teknik donanım ve insan kaynağı eksiğimizle ilgilidir. Hedefimiz en kısa sürede -sizlerin de katılımıyla- önce on beş günlük sonra da haftalık olarak yayımlanabilmektir. Bu hedefe yürürken de; ilk çıkarken söz verdiğimiz meslek etiğini koruyacağımızı, otoritelerden değil kamudan yana, yani Çerkes ve Türkiye halklarının çıkarlarından yana yayın politikası izleyeceğimizi, insandan yana ama objektif olacağımızı bir kere daha duyurmak istiyoruz.     

Diyoruz ki; JİNEPS bir gazetedir. Bir akım, bir hareket ya da bir siyasal düşün dergisi değildir. Haber niteliği taşıyan her şey yer alacağı gibi, elbette farklı görüşte köşe yazarları, farklı görüşlerin tartışmaları da yer alacaktır. Yine “gazete” tanımına uygun olarak, haber seçiciliğinde önceliğinin olması doğaldır. Çerkeslerle ilgili haberleri, diasporadan -Kafkasya’dan- öne çıkaran JİNEPS, Türkiye’de yayımlandığı ve bu coğrafyada yaşadığı için de “haber” niteliği gördüğü her şeyi sayfalarına taşıyacaktır. Haberin “bir gerçek” olduğu, “kurgulanamayacağı” olgusu nedeniyle, en önemlisi de etik ve objektif gazetecilik kuralları gereği, hoşuna giden gitmeyen ayrımı yapmadan sizleri haberdar edecektir. 

Halen bir benzeri olmadığı için beklentilerin “gazete” olgusunu aştığının farkındayız. Bu ihtiyaçlara kısmen de olsa yanıt verebilmek ama JİNEPS’in gazete niteliğini de bozmayacak bir formül üreterek, tartışmaları gazete dışına taşıyarak vermeye başladığımız eklerin, sizlerin görüşlerinizi dilediğiniz gibi yansıtabilmenizi sağlayacağını umuyoruz. Ayrıca göndereceğiniz yazı ya da görüşlerinizle bir okur sayfası da oluşturabilmemiz, tamamen size bağlıdır. Her katkınız bizi daha da büyütecektir.   

Bilmeniz gerekir ki; bu gazete tamamen gönüllülük esası ile çıkmakta, Türkiye ve Kafkasya özelinde, olanakları elverdiğince haber toplamaya çabalamakta, mevcut ajansların geçtiği haberleri kaynak belirterek yayınlamaktadır. İngilizce ve Rusça kaynaklardan alınan haberler, yorumlar, bilgiler için çeviri konusunda ise halen girişimlerimizi sürdürüyoruz. 

Burada bir noktayı daha hatırlatmakta yarar görüyoruz; JİNEPS, Çerkes halklarının sorunlarının çözüm yeri değildir. Zaten hiçbir gazetenin böyle bir iddiası olamaz. Ancak JİNEPS, sorunları görünür kılmak ve çözümünü tartıştırmak görevini yerine getirebilir. Bunu yaparken de sınırlarını, belletilen ve çeşitli otorite merkezlerince yönlendirilen görüşlerle daraltmak yerine, olabildiğince farklı önerilere yer vererek halklarının en fazla yararına olan, en bağımsız görüşlerden haberdar edilmenizi sağlama görevini, hatta etik zorunluluğu yerine getirir. 

Baştan beri tanımlamaya çalıştığımız bu gazeteyi; sizlerin gerçekten, gerçeklerden haberdar olabilmeniz ihtiyacını fark ederek, çıkarmaya karar vermiş, bir başka deyişle “elini taşın altına koymuş” insanların, yani yayın kurulunun ise yakın görüşlere sahip olması, elbette tesadüf de olamaz, yanlış da! Ama yayın kurulu, kendi görüşlerine taban taban zıt olsa da; insani değerlere, etiğe ve hatta Çerkes adabına uygun olarak dile getirilmiş olması kaydıyla, bütün görüş, eleştiri ve düşünceye gazetenin kapılarını açık bırakmıştır. Bu kapılar sadece, tartışma zemininde değil, saldırı ve kötü niyet zemininde hareket etmeyi seçenlere karşı kapalı olmuştur, olacaktır! 

Gelin JİNEPS’i hep birlikte büyütüp, bağımsız, güçlü, cesur, etkili, ayakları üzerinde duran hatta koşan bir gazete yapalım. 

İnci HEKİMOĞLU                                                                         Yaşar GÜVEN 

incihekimoglu@gmail.com                                                          yasar@dopltd.com 

Sayı : 2007 01 

 

Yazarın Diğer Yazıları

«Къэгъэлъэгъонэу Нартхэм Ямашlо»

Сурэтышlэ цlэрыlоу Гусэрыкъо Махьмуд «Нартхэм Ямашlо» зыфиlогъэ иунэе къэгъэлъэгъон, Станбул хьаблэу Меджидиекёй Искуствэ Галерия къыщзэlуихыгъ. Къэгъэлъэгъоныр Мэкъуогъум и 1-15-нэсэ lухыгъэщт. Гусэрыкъо Махьмуд, Тыркуем Културэмкlэ...

Ягъан Дениз хадзыжьыгъ

Тыркуем, Гъэтхапэм и 31-рэ тхаумафэм, Шъолъыр пашэхэм яхэдзынхэр щыкlогъагъэх. Нэбгырэ милион 48-рэ мин 256.117-рэм ащ амакъэхэр щатыгъ ыкlи илъэситфым лэжьэщт унэшъошlыхэр хадзагъагъэх. Ау мыдэныгъэ...

Черкес лъэпкъ гъэкlодыр зэльашlэн фае, аштэн фае

КАФФЕД-р Дюзджэ Кавказ Хасэхэм я Федерация (КАФФЕД), Черкес Лъэпкъ Гъэкlодыр ыкlи Хэкур Ягъэбгынэным и я 160-рэ илъэс къалэу Дюзджэ щыхигъэунэфыкlыгъ. Жьоныгъуакlэм и 25-рэм зэхащагъэ зэlукlэм...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img