Masal: Küçük Kuş ile Bey

0
499

 

Küllükte eşinen küçük kuş, bir altın parçası bulur. 

Altın parçasını alır ağacın tepesine tüner. 

Ağacın tepesinde sevinçle ötmeye başlar: 

                                  *** 

                Bey’de yok bende var! 

                Bey’de yok bende var! 

                                   *** 

-Bende olmayan, küçük kuşta olan ne? Gidin bakın, der Bey. 

Gidip bakarlar. Kuşun ağzındaki altın parçasını görürüler. 

-Kuş, altın parçası bulmuş, derler Bey’e. 

                                   *** 

Ağacın tepesinde kuş öter durur: 

                                   ***               

                Bey’de yok bende var!  

                Bey’de yok bende var! 

                                   *** 

-Gidin alın kuştan altını, der Bey. 

Kuştan alırlar altını, Bey’e getirirler. 

Kuş ağacın tepesinde: 

                                   ***                 

                  Vurdular aldılar! 

                  Dövdüler aldılar! 

                                   ***   

-Verin altını, der Bey. 

Altın parçasını kuşa geri verirler. 

Geri verseler de kuş alay etmeyi sürdürür: 

                                   *** 

                   Korkuttum geri aldım! 

                   Tırstılar geri verdiler!  

                                   *** 

-Yakalayın öldürün!, der Bey. 

Küçük kuşu yakalarlar, keserler. 

Kesseler de küçük kuşun çenesi durmaz: 

                                   ***                 

                  Burnumdan kan akıyor! 

                  Burnumdan kan akıyor! 

                                   *** 

-Yolun, pişirin!, der Bey. 

Yolsalar da kuş onlarla dalgasını geçmeye devam eder: 

                                   ***                    

                   Yün kabartıyorum, 

                   Yün eğiriyorum ! 

                   Yün kabartıyorum, 

                   Yün eğiriyorum ! 

                                   *** 

Yolunur, pişirilirken de susmaz: 

                                   *** 

                     Sırtımı ateşte ısıtıyorum! 

                     Sırtımı ateşte ısıtıyorum! 

                                   ***                    

Pişirirler, Bey’e getirirler küçük kuşu. Bey, kuşu yer. 

Kuş devam eder: 

                                   *** 

                      Bey’in karnı benim yuvam! 

                      Bey’in karnı benim yuvam! 

                                   *** 

Bey, kuşu yedikten sonra kestirmeye başlar. 

Bey, daldığında küçük kuş karnından kaçar. 

Altın parçasını alır ağacın tepesine konar. 

Ağacın tepesinde Bey’le alay etmeye başlar: 

                                   *** 

                      Bey’de yok bende var! 

                      Bey’de yok bende var! 

                                   ***   

Karmouko Hamit                                                        

Yazılar 

Elbruz Yayınevi – Nalçık 1997 

Çev: Çurmıt Sebahattin 

Sayı : 2007 01 

Yayınlanma Tarihi: 2007-01-01 00:00:00