V. Dünya Abhaz-Abazin Halkları Birliği Kongresi Nedeniyle Çerkes Diasporas Abhazya’ya Çıkarma Yaptı 

0
491

15-16 Aralık 2006 tarihleri arasında toplanan V. Dünya Abhaz-Abazin Halkları Birliği Kongresi nedeniyle Çerkes Diasporası Abhazya’ya adeta çıkarma yaptı. Bizzat Abhazya Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş tarafından davet edilen diaspora temsilcileri arasında gazetemizin sahibi Görkem Yılmazer ve Jineps Almanya temsilcisi Azmi Berberoğlu da vardı. Kongre oldukça heyecanlı ve başarılı geçti. Kongreye hitap eden Cumhurbaşkanı Sergey Bagapş özetle şu görüşleri ifade etti: 

 “Abhazya Cumhuriyeti halkı adına, atalarınızın tarihi topraklarınızda sizleri içtenlikle selamlıyorum. Anavatanınıza hoş geldiniz! Tarihimizdeki trajik olaylardan dolayı Abhaz-Adige halklarının büyük kısmı anavatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderildi. Ülkemiz bu acı dönemlerin ardından sonra zor bir süreç geçirdi, ancak tüm bunlara rağmen halkımız bu zor günleri gerekli dersleri alarak şerefli bir şekilde atlatmasını bildi. Halkımızın temsilcileri nerede olurlarsa olsunlar her zaman kendi Anavatanına sadık kalarak hizmet etmeyi sürdürdükleri gibi, Abhaz-Abazin ve Adige toplumu bulundukları ülkelere de önemli devlet adamları ,bilim,edebiyat,kültür spor ve sanat alanında ünü dünyaya yayılan evlatlar ve kahramanlar yetiştirerek kazandırmayı başarabildiler. 

Bugün, hepimizin karşısında çözülmesi gereken bir sorun bulunuyor. Geçmişin günümüze taşıdığı tüm problemleri bertaraf ederek halkımızın elde ettiği büyük başarıyı ve ışığı hep birlikte ileriye taşımak. Bugün, halkımızın aydınlık geleceğinin kurulmasının zamanıdır. 

 

Diasporamız bütün dünyaya dağılmış durumda, ne yazık ki bazıları Abhazya’dan çok uzak yerlere sürüldüler. Ama yanımızda, Kuzey Kafkasya’da bir çağrıyla devletimizi savunmak için ayaklanabilen bizim kan kardeşlerimiz yaşaması bize büyük bir güvence veriyor. 

 

Abhazya devleti güvence altına almanın önemli yollardan biri de ulusal ekonomik gelişimin iyice hızlandırılmasıdır. Bu gelişme süreci devletin nitelikli katılımı olmadan adeta imkânsızdır. Bu nedenle, devlet bu ekonomik sistemin hızını ve verimliliğini artıracak her türlü çalışmayı aksatmadan sürdürecektir. 

 

Bizler politikalarımızı ambargo, savaş ve yoksulluk tarafından yıkılamayan Abhaz halkının istekleri üzerinde bina ediyoruz.13 yıllık bağımsız süreç Abhaz halkının ruhsal gücünün en güzel göstergesidir.  

Bu engelleri aşarak, Abhazya, yetkin bir devlet olabileceğini gösteriyor. Abhazya,demokrasisiyle, insan haklarına saygısıyla, gelişen ekonomisiyle, kendisini uluslar arası camiaya önünde sonunda sevdirecek ve kabul ettirecektir.  

Nerede olursanız olun, bizim ortak hedefimiz etrafında kenetlenmemiz gerekiyor. Artık halkımızın asırlık hayalini gerçekleşme zamanı geldi. Bu hayal, Abhazya’yı bir bağımsız ve güçlü bir devlet olarak görmektir! 

Abhazya bizim ortak evimizdir, bizler onu hep beraber geliştirip, güçlendirmeliyiz. Bu, atalarımızın yaptıkları ve bizim de yapmamız gereken bir görevdir. Abazalar nerede yasarlarsa yaşasınlar, anavatanları birdir – Abhazya! 

Allah bu uğurda hepimizin yardımcınız olsun!” 

Kongrede bir araya gelen ve dünyanın dört bir tarafından gelen Çerkes Diasporası temsilcileri de ortak bir bildiri yayınlayarak özetle şunları ilan ettiler: 

 “Uluslararası haklar prensibine saygılı olarak,  

Halkların kendi kaderlerini belirleme hakkını göz önünde bulundurarak, 

Hiçbir milletin başka milletler üzerinde zorla baskı kurma hakkı olmadan, 

Gerekli olduğu gibi kanunlar çerçevesinde yaşayıp baskıcılıktan uzak durarak,  

Kendinden emin olarak Abhazya Devleti kendini şimdiye kadar bağımsız olarak idare etmiş ve etmeye de devam edecektir.  

 

Bizler; Abhazya halkı ve Abhazya’da yaşayan diğer halklar ve dünyanın her tarafına dağılmış Abhaz ve Abazin halkları  temsilcileri olarak tüm dünya ülkelerinin halklarına, parlamentolarına ve devlet yetkililerine “Abhazya’nın Bağımsız Bir Ülke Olarak Tanınması İçin”  çağrıda bulunuyoruz. 

 

13 yıldan beri ülkemiz “de facto” olarak bağımsız bir devlettir. Devletimizi demokratik olarak kurduk. Bizim başkalarının toprağında gözümüz yok, başkalarının da bizim toprağımızda gözü olmasın. Savaşı sevmiyoruz ve istemiyoruz. Bunun acısını en çok çeken biziz fakat olası bir durumda da ülkemizi savunmak için gözümüzü bile kırpmayız. 

 

Tüm dünya ülkelerinin  halklarına, parlamentolarına ve devlet yöneticilerine sesleniyoruz; Abhazya’nın bağımsızlığının tanınması için sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Abhazya’nın Bağımsızlığının tanınması Abhaz halkının yok olmaması için garantili tek yoldur. Abhazya Cumhuriyeti. Sohum 15 Aralık 2006” 

Biz de Jineps Gazetesi olarak bu tarihi Kongreyi ve ona emek verenleri kutluyor ve bu kongrede ifade edilen dilekleri paylaştığımızı bildiriyoruz. Umarız Abhaz halkının ve Çerkes Diasporasının uzattığı bu kardeşlik eli havada kalmaz, Abhazya’nın bağımsızlığa yürüyüşünü engellemek isteyen hayalperestler akıllarını başına toplar ve bu dost elini sıkarlar. 

 

Sayı : 2007 01