Tiki ile Horoz

0
8

Bir gün tilki ile horoz karşılaşır. Horoz ağacın tepesinde ötüp durmaktadır.
– Ne diyorsun? -diye sorar tilki.
– Ezan okuyorum, -karşılığını verir horoz.
– Niçin ezan okuyorsun ki? –der tilki.
– Namaz kılacağım da, -der horoz.
– Yalnız başına mı kılacaksın, yanında kimse yok mu? -diye sorar tilki, yoklama çekerek.
– İşte bak orada uyuyor arkadaşım, -diyerek köpeği gösterir horoz.
Tilki hızla uzaklaşmaya başlayınca, horoz arkasından bağırır:
– Nereye gidiyorsun, namaz kılmayacak mısın?
– Abdest almaya gidiyorum! -der tilki.
Masallar – Mıyekop -2005
Çev: Çurmıt Sebahattin

Sayı : 2007 02

Yayınlanma Tarihi: 2007-02-01 00:00:00