Tilki ile Horoz

0
495

Bir gün tilki ile horoz karşılaşır. Horoz ağacın tepesinde ötüp durmaktadır. 

– Ne diyorsun? -diye sorar tilki. 

– Ezan okuyorum, -karşılığını verir horoz. 

– Niçin ezan okuyorsun ki? –der tilki. 

– Namaz kılacağım da, -der horoz. 

– Yalnız başına mı kılacaksın, yanında kimse yok mu? -diye sorar tilki, yoklama çekerek. 

– İşte bak orada uyuyor arkadaşım, -diyerek köpeği gösterir horoz. 

Tilki hızla uzaklaşmaya başlayınca, horoz arkasından bağırır: 

– Nereye gidiyorsun, namaz kılmayacak mısın? 

– Abdest almaya gidiyorum! -der tilki. 

Masallar – Mıyekop -2005 

Çev: Çurmıt Sebahattin 

 

Sayı : 2007 02