23 Şubat ile ilgili gazetemize dönük çirkin ithama ilk ve son yanıtımız: Ucuz iftiralar bu yürüyüşe zarar veremez! 

0
501

23 Şubat Çeçen Sürgün’ü ile ilgili 24 Şubat’ta Kafkasya Forumu tarafından tertiplenen anmaya katılmadığımız ve bu Sürgün ile ilgili hiçbir etkinlikte bulunmadığımız iddiasıyla, kimliği ve kişiliği ve bugüne kadar yapıp ettikleri Çerkes camiası tarafından yakından bilinen bir kişi tarafından Marje’de, gazetemize yönelik çirkin ithamlarda bulunulmuştur. Bu ithamların gerçeklikle ilgisi yoktur: 

– Öncelikle 18 Şubat’taki gecemizin ilk etkinliği olarak yapılan sinevizyon gösteriminin önemli bir bölümü Çeçenya’ya ayrılmış ve tüm sürgünler kınanmıştır. Geceye başta sürgündeki Çeçenya Dışişleri Bakanı Ahmet Zakayev olmak üzere çok sayıda Çeçen yetkiliden kutlama mesajı gelmiş, Çeçenya’nın Türkiye temsilcileri de bir heyet halinde etkinlikte yerlerini almışlar, geceden ayrılırken de tebriklerini iletmişlerdir. Çerkes diasporasının tek gazetesinin yılda bir düzenlediği geceye gelmeye “tenezzül etmeyen” ancak her ne hikmetse gece denince de aklına “sazlı sözlü” eğlenceden başka bir şey gelmeyen bahis konusu müfterinin ise doğal olarak bu durumdan haberi olmamıştır. Öte yandan bu müfterinin iddiasının aksine gazetemiz çalışanlarından Kafkasya Forumunun etkinliğine katılan da olmuştur. Bahis konusu müfteri, bu bayan arkadaşımızı ve kendisinin Jineps çalışanı olduğunu ve etkinliğe gazete adına katıldığını da gayet iyi bilmektedir. Ayrıca, gazete olarak Yaşam Radyo’da başladığımız ‘Nartların Sesi’ programında da 23 Şubat sürgününe gereken zaman ayrılmış, radyo dinleyicilerine sürgün anlatılmıştır. 

-Gazetemizde birçok tarihi olay, gazetenin hazırlanma koşulları nedeni ile bir sonraki ayda ve o tarihi olayla ilgili yapılan etkinliklerle birlikte yer alabilmektedir. Söz konusu müfteri bu durumu, bir dönem gazetemizin çalışmalarına katıldığı için gayet iyi bilmektedir. Örneğin 30 Eylül ‘Abhazya’nın Kurtuluş Günü’ Eylül sayılarımızda değil, Ekim sayılarımızda o olayla ilgili etkinlikle beraber yer almıştı. Ancak yakın bir tarihte kafası kızıp “Ben artık Abhazya’ya karşı Gürcü hükümetini destekleyeceğim” diyebilecek kadar ne dediğini bilemeyen söz konusu müfterinin bu durumu idrak etmesini beklemek her halde olanaklı değildir. Öte yandan bu güne kadar gazetemizde (her ne kadar bu durum mikro milliyetçi bahis konusu müfterinin umuru olmasa da) Kuzey Kafkas Halklarından Karaçaylar’ın 2 Kasım 1943 ve Balkarlar’ın 8 Mart 1944 sürgünleri ile ilgili haber de çıkmamıştır. Bu durum herhangi bir art niyetten değil, henüz bir yaşına yeni giren gazetemizin tam olarak oturmamış teknik imkânlarından ve yetersiz kadro yapısından kaynaklanmıştır. Jineps bu eksikliklerini gidermek için kısıtlı olanaklarını gün be gün zorlamaktadır. Özetle belirtmeliyiz ki, tüm bir tarihi sürgünler tarihi olarak geçen Çerkes Halkları’nın acıları konusunda Jineps Gazetesi (ayrım yapmadan) doğal olarak duyarlıdır. Zira Jineps Gazetesi bahis konusu müfteri şahıs gibi mikro-milliyetçi eksenden değil, tüm Çerkes halklarını eşit mesafeden kucaklayan Birleşik Kafkasya ekseninden hayata bakmaktadır. 

Zorunlu açıklamamıza son verirken, niyeti camiamızdaki olumsuzlukları gidermek maksadı ile yapıcı biçimde eleştirmek değil, içindeki nefreti kusmak olan bahis konusu müfterinin ve benzeri şahısların Çerkes camiası tarafından teşhir ve tecrit edilmesi gerektiğini düşündüğümüzü tüm kamuoyumuza saygı ile duyururuz. 

27.02.2007 

JINEPS GAZETESİ 

 

Sayı : 2007 03