Türkiye’nin Mezhep Yapısı Bu mu? 

0
709

Sünni-Hanefiler: % 82 / Alevi-Şiiler: % 5,73 / Sünni-Şafii: % 9,06

Milliyet Gazetesi’nin KONDA Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı araştırma sonucunda Alevi nüfusunun 4,5 milyon olarak tespit edildiğinin açıklanması haklı olarak ülkedeki Alevi derneklerinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili olarak basına bir açıklama yayınlayan Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Özel; “1927 yılında Alevi nüfus 4,5 milyondu, 2007 yılında 25 milyonuz” dedi. Özel ayrıca araştırmayla Türkiye’de bazı gerçeklerin ortaya çıktığını belirterek; “Baskı altına alınmış, inkar edilen kimlikler hakkında somut verileri elde etmek anketlerle mümkün değildir. Türkiye’de bir devlet politikası olarak, Aleviler üzerinde inkarcı, yok sayma tutumu, kimi bölgelerde Alevilerin önemli bir kesimi kendi kimliklerini açıkça ifade etmesini engellemektedir” şeklinde konuştu. 

21 Nisan tarihinde bütün Alevi örgütlerinin katılacağı büyük bir basın açıklamasıyla olayı protesto edeceklerini belirten Cem Vakfı, bu toplantıda Milliyet gazetesinin boykot edilmesi kararının da görüşüleceğini açıkladı. Araştırma ile ilgili olarak Cem Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise; “21 Mart 2007 Çarşamba günü Milliyet Gazetesi sürmanşetinde verilen “Türkiye’de Alevi Sayısı 4,5 Milyon” ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. KONDA araştırmasının neyi hedeflediğini bilmiyoruz. Ancak Türkiye’de Alevi nüfusu belirtildiği gibi 4,5 milyon değil 25 milyon civarındadır. Şu anda İstanbul’un nüfusunun 13-14 milyon olduğu, İstanbul’un yöneticileri tarafından ifade edilmektedir. KONDA’nın araştırması doğru ise; yani nüfusun %34,5 Alevi ise tüm Türkiye’de gösterilen 4,5 milyondan fazlası esasen İstanbul’da mevcut demektir” denildi.

Alevi kesim tarafından kurulan Hubyar Vakfı da yaptığı basın açıklaması ile Milliyet Konda anketine tepki gösterdi. Açıklamada; “21. 03. 2007 tarihli Milliyet Gazetesi’nde KONDA’nın yapmış olduğu kamuoyu araştırmasında Türkiye’deki Alevi nüfusu 4,5 milyon olarak gösterilmiştir. 

Türkiye’de 48 bin kişi ile yapılan görüşmelerin bir sonucu olarak açıklanan bu verilerden kaygı ve kuşku duyuyoruz. 

Her zaman bilimin ve bilimselliğin yanında olan Alevilerin bilimsel bir araştırmaya inanmaması gibi bir durumun ortaya çıkması üzücü olmakla beraber; bizce buna birçok neden var. Bunlardan en önemlisi 2007’nin seçim yılı olması nedeni ile, Alevilerin siyasal gücünün zayıf gösterilmesidir.Öte yandan yıllardır Alevi inancının gerekleri ile ilgili mücadele veren Alevilerin kamuoyu önünde “küçük bir azınlık” olarak lanse edilmesi de olsa olsa bir egemen zihniyetler politikası olabilir. 

Bu bilimsel araştırmaya neden inanmadığımızın en bariz örneği de şudur. Atatürk döneminde 1927 yılında yapılan bir nüfus sayımında insanlara mezhepleri de sorulmuş, 12 milyonluk Türkiye’de 4,5 milyon Alevi-Bektaşi olduğu görülmüştür. 24 Temmuz 1923 tarihinde Isviçre nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Ingiltere, Fransa, Italya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Rusya, Yugoslavya temsilcileri tarafından Lozan Antlaşması sürecinde 2 milyonun üzerinde Alevi-Bektaşi olduğu saptanmıştır. O tarihten bu yana Alevi nüfusunun hiç artmamış olarak gösterilmesi ilginç ve manidardır.” 

Özetle Milliyet Gazetesi’nin “maksatlı” anketine sadece Çerkesler değil Aleviler de haklı olarak tepki gösterdiler. Şimdi yanıtı merakla beklenen soru bu yalanlarla dolu bilimsellikten uzak çarpıtılmış anketin kimler tarafından ve neden Milliyet tarafından gündeme getirildiği. 

 

Sayı : 2007 04