Türkiye Çerkes Diyasporası ‘Tek Ses Tek Yürek’ Haykırıyor: Hoş Geldin Bagapş 

0
441

Bağımsız Abhazya Devleti’nin demokratik seçimlerle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Sayın Sergey Bagapş, Türkiye Çerkes Diasporası ile buluşmak üzere 21–25 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye geliyor. Politik uzmanlar, ziyaretin Gürcistan Hükümeti’nin Kodor’daki provokasyonlarının yoğunlaştığı bir süreçte ve Gürcistan’ın NATO’ya alınması için girişimlerin yapıldığı Mayıs ayının hemen öncesine gelmesini oldukça önemli olarak değerlendiriyor. Biz de Çerkes Diyasporası’nın Gazetesi JİNEPS olarak Sayın Cumhurbaşkanı’na hoş geldin diyor ve bu vesile ile Türkiye Çerkesleri’nin her zaman Abhazya’nın yanında olduğunu bir kez daha coşkuyla ifade ediyoruz. Konunun önemine binaen Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi adına Başkan İrfan ARGUN tarafından yapılan duyuruyu aynen aktarıyoruz: 

 

Değerli Halkımıza ve Kuruluşlarımıza,  

Başarıyla yürütülen bağımsızlık mücadelesini uluslararası alanda tanınma aşamasına ulaştıran anavatanımız Abhazya’nın değerli Devlet Başkanı Sayın Sergey Bagapş, bu süreçte Abhazya’nın doğal vatandaşları olarak gördüğü diyasporasının desteğini yanında hissetmek istemiştir. Desteği bir vatan borcu olarak gören diyaspora da bu isteğe Aralık 2006’da Sohum’da yapılan Dünya Abhaz-Abazin Halkları Kongresi’nin olağanüstü toplantısına güçlü bir katılımla destek vermiştir. Sayın Devlet Başkanı Bagapş bu geniş katılımdan duyulan memnuniyeti halkını bizzat kucaklayarak göstermek istemiştir. Bu istek doğrultusunda ve yürütülen dışa açılma politikası çerçevesinde Sayın Devlet Başkanımız önceliği diyasporaya vererek ilk ziyaretini 5–7 milyon Adige ve Abhaz’ın yaşadığı Türkiye’ye yapacaklardır. Sayın Devlet Başkanı’nın uzun zamandır düşlenen Türkiye ziyaretleri 21–25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecektir. Devlet Başkanı ve heyeti Türkiye’deki vatandaşları tarafından gerektiği şekilde ağırlanacaktır. 

Bilindiği üzere Abhazya, bağımsızlık yolunu seçtiğini ilan ettiğinde elini ilk önce Türkiye’ye uzatmıştır. Bağımsızlık yönünde Sohum’da atılan ilk adımın hemen ertesi günü, 24 Temmuz 1992’de kurucu Devlet Başkanı Sayın Vladislav Ardzınba bütün kabinesi ile birlikte ve büyük umutlarla Türkiye’ye gelerek resmi ilişkileri ilk olarak Ankara ile başlatmak istemiştir. Bu konudaki tecrübe maalesef bizim için onur kırıcıdır. Abhazya’nın bu adımı Ankara’da karşılık görmemiştir. Dönemin Ankara Hükümeti Abhaz temsilcilerini kabul etmekten imtina edip Gürcü yönetiminin elini sıkmayı tercih etmiştir ve bugüne kadar gelen-hatta günümüzde Gürcistan yanlısı olmaktan çıkarak adeta Gürcücü hale gelen, tek yanlı, haksız, saldırganın ödüllendirildiği, adil olmayan, bize göre Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını da gözetmeyen ve Kafkasya kökenli kendi vatandaşlarının hissiyatını hiçe sayan bir politikanın temeli atılmıştır. 

Ne yazık ki günümüze kadar bu tek yanlı politikada değişiklik olmamış, bütün çabalarımıza rağmen olumlu yönde herhangi bir adım atılmamıştır. Abhazya’ya ulaşımımızı engelleyerek en temel insan haklarımızdan olan seyahat hakkımızı ihlal eden, Abhazya’daki yurttaşlarımızın sesini boğan ambargonun ağırlığını katmerleştiren ama hiçbir yere ulaşmayan ve ulaşmayacak olan bu politikanın kırılması açısından Sn.Bagapş’ın Türkiye’ye yapacağı ziyaret daha büyük bir anlam ve önem kazanmaktadır. 

Sayın Bagapş, 1992’deki nezaketsiz tecrübeyi de dikkate alarak ziyaretini tamamen Türkiye’deki diyaspora ile kucaklaşmaya hasretmek istemektedir. Bu isteğe rağmen Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi olarak ziyaret sırasında devlet düzeyinde gerekli temasların yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti nezdinde girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır. Bu çaba, Sayın Devlet Başkanı Sergey Bagapş’ın gerçekleştireceği tüm temasların Türkiye–Abhazya ilişkilerini yeni ve istenilen boyuta taşımasını sağlamak, bölge barışı ve istikrarına katkıda bulunmak, adaletsizliğin diyasporada oluşturduğu duyguyu silmek içindir. Fakat ne yazık ki samimi olarak gerekli gördüğümüz bu tür görüşmelerin gerçekleşmesi için yürütülen temaslardan olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu katı ve anlaşılmaz tutumun amacı milletimizi umutsuzluğa sevk etmekse bilinmelidir ki Abhazya Cumhuriyeti yılgınlığa düşmemiş, yolundan dönmemiş, hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve izlediği yoldan dönmeyecektir. Çünkü Abhazya Cumhuriyeti’nin kurucusu olan bu millet yılgınlığa düşecek, tehditlere boyun eğecek bir millet değildir. 

Bu aşamada bir kere daha altını çizmek gerekir ki ziyaretin odağında Sayın Bagapş’ın diyaspora ile danışması ve kucaklaşması vardır. Tüm olumsuzluklara rağmen, heyetin gelişinin anavatan ile diyaspora arasındaki bağların daha da güçlenmesi açısından yeni bir dönemi başlatacağına hiçbir şüphemiz yoktur. Bunun en çarpıcı işareti belirtilen tüm olumsuzluklara ve kayıtsızlığa rağmen Sayın Bagapş’ın Türkiye’ye gelişine yabancı misyonun, basının, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu, Dernek ve Vakıflarımızın gösterdikleri büyük teveccühtür. Ayrıca Sayın Bagapş’ın programına dâhil edilmek üzere çok sayıda özel program teklifi gelmiş ve halen gelmektedir. Ama maalesef üzülerek ifade edelim ki, programda görülen zamanın kifayet etmemesi nedeni ile bunları programa sığdırmamız mümkün olamamaktadır. Ekte ilan edilen program çerçevesinde Sayın Devlet Başkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağımızı biliyor, hepinizi programa katılmaya davet ediyor ve gezinin oluşturacağı birlik ruhuna katkıda bulunmaya, varlığımızı bütün dünyaya hatırlatmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla

 

Sayı : 2007 04