Adige Halkına Çağrı!

0
486

Her halkın kendi anadili vardır.  Halkın anadili canıdır, en değerli varlığıdır.  2007 dünyada anadil yılı, Rusya Federasyonu’nda Rusça, Adıgey Cumhuriyeti’nde de Adıgece yılı olarak ilan edilmiştir. Bu yıl Adıgece’ye yönelik çok çeşitli çalışmalar yürütülecektir. 

Bir halkın varlığı anadilinin yaşamıyla bağlantılıdır. Anadili yok olan bir halk, yok olmuş sayılır. Adıge halkının anadili  ’’Adıgece’’ nin yaşamı ve geleceği zorluklarla karşı karşıyadır. Kullanılmayan araç gereçler nasıl küfleniyorsa, gereği gibi çalıştırmadığımız organlarımız nasıl deformo oluyorsa, konuşmadığın, kullanmadığın dil de ölüyor. Anadili yok olan halk da  ulusal yaşamını bitirmiş olur. 

Değerli Halkımız! 

Binlerce yıllık yaşamında, bugün geriye doğru bakınca, dünya durdukça kaybolmayacak güzel izler bıraktın. Dilinle, kültürünle, güzelliğinle, yiğitliğinle, onurunla, adet ve geleneklerinle, dünyada önemli bir yer edindin. Gelecekte de bu değerlerine sahip çıkarak, anadilini koruyup geliştirererek yaşatma kararlığında olacağına inanıyoruz. Eğer bir ailenin içinde anadil konuşulmuyorsa; köklerimizi biz kendimiz kesiyoruz demektir. Her Adıge ailesinde ADIGECE konuşulmalı! 

Annelerimiz! 

Anadilin kaynağı sizlersiniz. Lütfen  dilinizi çocuklarınıza aktarınız. 

Babalarımız ! 

Yiğitliğinle, kararlılığınla, korumacılığınla kazandığın haklı onuru, senden sonraki gençlere de aktar. Adıgece’nin yaşamasına sahip çık! 

DeğerliÖğretmenler! 

Çocuklarımıza, gençlerimize anadillerini sevdirecek olan sizlersiniz. Adıgece’nin sevdirilmesi, öğretilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için öğretmenler, aileler ve okul elele veriniz! 

Geleceğimiz olan sevgili gençler! 

Adıge yaşam tarzından ve Adıgece’den asla kopmayınız! 

Saygıdeğer yazarlarımız! 

Adıgece yazmayı, Adıgece üretmeyi asla bırakmayınız. Okullara, öğrencilere bol miktarda Adıgece ders kitabı ve yardımcı kitaplar hazırlayınız! 

Vatanımızın dışında yaşamakta olan soydaşlarımız! 

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Adıge yaşamınızı ve Adıgecenizi koruyunuz. Adıgece’nin sadece anavatanda yaşayan çok az insanımızın çabalarıyla yaşatılıp geliştirilmesi zorluklar içermektedir. Bu yükümlülük sadece anavatanda yaşayanların olmamalı. Hep birlikte çaba harcamalı, katkı sağlamalıyız. 

İşadamlarımız! 

Ulusal konulara ve özellikle Adıgece’ye destek veriniz, olanaklarınız ölçüsünde katkı sağlayınız. 

Adıge Halkına!  

Anadilimiz  Adıgece’nin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışacak; bütün dünyadaki Adıgeler’in katılacağı, destekleyeceği ‘ADIGE DİLİ VAKFI’ nı kuralım. 

ANADİLİMİZLE  DÜŞÜNELİM,  KONUŞALIM, OKUYALIM, YAZALIM, YAŞAYALIM !!! 

14.Mart.2007 

‘ADIGECE GÜNÜ’ ve ‘ADIGECE YILI’nın 

AÇILIŞINA KATILANLARIN ÇAĞRISI 

Maykop-Adıgey Cumhuriyeti 

GUFES – Adıge Gençlik Programı 

 

Sayı : 2007 05