Bağımsızlık Demokrasi Özgürlük Eşitlik Birlik

22 Temmuz’da Çerkesler’i yok sayanlara oy vermeyelim 

Artık oylarımız çantada keklik değil

Bugüne kadar biz Çerkesler he­men hiçbir secimde dikkate alınma­dık. Kimse bize ne gibi sorunlarımız ve taleplerimiz olduğunu sormadı. Çeşitli siyasi partiler sadece secimden seçime kapımızı çalıp bize söyledikleri gurur okşayın sözlerle oylarımıza talip oldular. Köylerimiz, mahalle­lerimiz yalnızca oy deposu olarak görüldü. Çerkeş kö­kenliler hak ettikleri oranda Meclis’te yer bulamadık­ları gibi, Meclis’e giren Çerkeş kökenli milletvekilleri de, Çerkesler’in Türkiye’deki sorunlarının çözümü, demokratik kültürel haklarının alınması gibi konu­larda hiçbir faaliyet göstermediler. Ama artık bu gi­dişe bir dur demenin vakti geldi de geçiyor. Kimse artık Çerkesler’in oylanın bir takım feodal gerekçe­lerle çantada keklik olarak görmesin. Bu duruma artık müsaade etmeyelim. 

Sıkıntılarımızı anlatalım, taleplerimizi formüle edelim 

Türkiyeli Çerkesler’in sorunlarını ve bunlara iliş­kin çözüm yollannı içeren bir deklarasyonu acilen ha­zırlaması ve bu deklarasyonda ifade ettiği talepleri si­yasi partilere iletmesi ve yanıt istemesi gerekiyor. An­cak bu şekilde 22 Temmuz seçimlerinde sıkıntılarımı zı gündeme getirebilir, onların aşılması için çözüm 

yollannm bulunması doğrultusunda ilk adımları atmış olabiliriz. Jineps gazetesi olarak Çerkesler’in Türkiye ile ilgili sıkıntılarım özetleyerek, seçimlere ilişkin ta­leplerin formüle edilebilmesine katkıda bulunmayı doğru bulduk. Genişletilmeye açık olarak bizce ilk el­den Türkiye Çerkesleri’nin kimlikleri ile ilgili yaşadık­ları sıkmalar şunlardır. 

  • Türkiye’deki Çerkeş kimlik ve kültürünün resmi düzeyde tanınmaması
  • Asimilasyon yani Çerkeş kültürünün Anadolu’da hızla yok oluşu.
  • Anadilde eğitimolanaklannın sağlanmaması. 
  • Kafkasya ile daha gelişkinbaglann kurulabilme­sini olanaksız hale getiren, Rusya Federasyonu ile çifte vatandaşlık konusundaki engellerin sürmesi. 
  • Çerkesçead-soyad ve köy isimleri ile ilgili sıkın tıkırın giderilmemesi. 
  • Türkiye’dekiÇerkesler’in gerçek demografik yapısını ortaya koyacak resmi araştırmaların hayata geçirilmemesi. 
  • Anadolu’daki Çerkeş kültürü ile ilgili sosyal kül türel araştırmalara yeterince özen gösterilmemesi,ünivrVi defin bu konuya hiçbir şekilde edilmemeleri. 
  • Çeceııya’daki soykırıma varan kirli savaş ve işga­le Türkiye’nin tepki vennemesi. Türkiye’deki Çeçen mültecileri’ resmi statü sağlanmaması.
  • Abhazya’ya uygulanan ambargoya Türk Hükü­metinin destek olması. Gürcistan’a verilen askeri ve siyasal destek.

– Adıgey ve Kabardey Balkar, G.Osetya ve Dağıstan Cumhııriyetieı indeki baskı ve sonullara karşı Türk hükümetinin sessiz kalması. 

Jineps Gazetesi olarak tüm Çerkeş camiasını bu sorunlarınım tartışıp, çözüm önerilerini formüle et­meye ve bu önerileri talepler seklinde tüm partilere iletmeye, alacağımız yanıdara göre de seçim politikası oluşmrmaya çağırıyoruz. 

 

Sayı : 2007 05 

Yazarın Diğer Yazıları

Акәашаратә проект

Акәашаратә проект Eytsikәashow раԥхьатәи аконцерт мҩаԥысит аҳәынҭқарратә филармониаҟны лаҵарамза 2 рзы. Аиндаҭлараҟны актәи аҭыԥ иазықәԥоит 14 гәыԥ, аҳамҭа хада 450 000 мааҭ ыҟоуп. Акомандақәа азыҟарҵоит...

Аҧсны азыҟазаашьа

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (КАФФЕД), Мшаҧымза, Аҧсны азыҟазаашьа темас иаҭаны, интернет хархәарала алацәажәара еиҿнакааит. ҚАФФЕД ахада Унал Улучаи, ахада ихаҭыҧуаҩы Муҳаррем Саран, Маӡаныҟәгаҩы Омер Аҭалар,...

Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызку арапорт

Кафкас Хеидкылақәа Рфедерациа (ҚАФФЕД) Аҧсны Аусазуыра Агрупа алахәҩы Елчин Башьол, Ҭырқәтәылатәи Аҧсуаа ирызкны лҭҵаара инамаданы илҩыз арапорт, Жәларыбжьаратәи Ажәлархәыҷқәа Рзиндырра Група (Minority Rights...

Sosyal Medyalarımız

4,890BeğenenlerBeğen
1,353TakipçilerTakip Et
4,000TakipçilerTakip Et

Son Yazılar

- Advertisement -spot_img