Çerkesler 1 Mayıs Günü de Dünyayı Renklendiriyor

0
480

Türkiye’de eşitçe bir arada yaşamı istemeyen ve  barışa düşman olanlar, infazları ve propaganda aygıtlarıyla ülkeyi karanlığa mahkum ediyor. Kitlelerin öfkesi ve tepkisi, sistem içi iktidar savaşlarının gölgesinde kalıyor. Suni gündemlerle ve suni gerginliklerle gerçek sorunlar  unutturulmaya çalışılıyor. Barış, eşitlik, özgürlük, adalet ve emekten yana olanlar ise sahipsiz ve savunmasız bırakılma çabalarına karşın vazgeçmiyorlar. 

Kafkasya kan kaybetmeye devam ediyor. Kafkasya’daki Çerkes siyasal ve kültürel varlığına önemli darbeler vurulmak isteniyor. Tarihsel, kültürel, coğrafi, siyasal ve jeopolitik tüm ortak değer ve çıkarlar unutturulmaya çalışılıyor. Kafkasya halkları birbirine düşürülmek isteniyor. 

Bütün olanlara karşın; savaş, sürgün ve soykırımlarla, inkarcı ve istismarcı politikalarla iç dinamikleri ile gelişimleri kesintiye uğratılan Çerkesler; ulusal, kültürel, demokratik mücadeleden vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek.. 

Dünyada ise emperyalist vahşet hız kesmiyor. Barış ve demokrasi maskesi ile katliamlar devam ediyor. Irak’ ta ve Çeçenya’da zulüm devam ediyor… Yine de halkların kendi kaderlerini ele alma yönündeki çabaları, haklarını savunmadaki kararlılıkları ve elde ettikleri başarı emperyalizmin işinin pek de kolay olmadığını muştuluyor. 

Tüm bu çerçeveden hareketle, Çerkesler Dünya ile, Dünya da Çerkesler’le daha çok ilgili olmalı. 

Türkiye’de, Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve bütün dünyada savaşa karşı barışın, kardeşliğin, bir arada yaşamın, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaratmak için uğraş veren kesimlerle bir arada olacak, Kafkasya’nın ve diyasporanın sorunlarını onlarla paylaşacağız. Kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak için kültürümüzün bize kattığı saygı ve disiplin çerçevesinde 1 Mayıs mitinginde yerimizi alacağız.. 

Barıştan, Emekten, Demokrasiden, Özgürlükten ve Birlikten Yana tüm Çerkesleri ve Çerkes Dostlarını; BİRARADA VE İNSANCA YAŞAM ÖZLEMLERİMİZİ, TALEPLERİMİZİ HEP BİR AĞIZDAN DİLE GETİREBİLMEK İÇİN JİNEPS KORTEJİNE DAVET EDİYORUZ. 

ÇERKESLER ASLA VAZGEÇMEYECEK!  

ÇERKESLER EŞİT ve BİR ARADA YAŞAMAK İSTİYOR!.. 

Yaşasın Kafkas ve Dünya Halklarının Kardeşliği!  

Çeçenya’da Kirli Savaşa Son! 

Abhazya Tanınsın, Ambargo Kalksın! 

Adigey’in Krasnador’a İlhakına Hayır! 

Beslan’da, Nalçik’de Gerçek Suçlular Yargılansın! 

Bağımsızlık, Demokrasi, Özgürlük ve Birlik için, 

Jineps Gazetesi 

1 MAYIS’ın VE GAZETEMİZİN DEĞERLENDİRİLECEĞİ SOHBET TOPLANTISI CUMA SAAT: 19.30’ DA FICCIN RESTAURANT’TA YAPILACAKTIR 

FICCIN : Kallavı Sokak.No:13/1 Beyoglu / İSTANBUL 

 

TEL: 0212 293 37 86