Kafkas Dernekleri Federasyonu Duyurusu: Adıgey ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversiteleri’ne Öğrenci Gönderilecektir 

0
491

Adıgey ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversiteleri’ ne herhangi bir bedel ödenmeksizin bu yıl 10 ar burslu öğrenci gönderilecektir. Burs istemeksizin paralı olarak okumaküzere Kafkas kökenli olmayan öğrenciler de gidebilecektir. 

Her iki üniversitede 1 Eylül tarihinde açılmaktadır. Türkiye’den göndereceğimiz öğrenciler hazırlık okuyacakları için en geç 20 Eylül’de derslere başlayacaklardır. 

Adıgey ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversiteleri Rusya Federasyonu (RF) Üniversiteleri başarı sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK kayıtlarında okunabilecek üniversiteler olarak yer aldıkları için gidecek gençler askerlik tecili ve yurtdışı öğrencilik tescili bakımından problem yaşamamaktadırlar. RF, Lizbon anlaşmasını imzaladığı için denklik konusu Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde okuyanlar için yapılan uygulamanın aynısı olacaktır. 

 

Bu Üniversitelere gidecek öğrencilerimiz için bilgi notları: 

1- Bu Üniversitelere gidebilmek için ÖSYM sınavına mutlaka katılmış olmak; iki yıllık bir okul için lise puanı hariç net 160 puan, 4 yıl ve daha fazla süreli bir okul için lise puanı hariç net 185 puan ve üzeri almış olmak zorunludur. Aksi takdirde Türkiye’ye döndüklerinde denklik talep edemezler. 

2- Adıgey ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi ile Federasyonumuz arasındaki sözleşme uyarınca 10 adet burs kontenjanımız bulunmaktadır. Başvurular arasından mali durumu, yerel dili bilme seviyesi, puan yüksekliği ve Kafkas Demekleri ile ilgisi gibi kriterler dikkate alınarak eğitim kurulumuz üyelerince burslu öğrenciler belirlenmektedir. Bu öğrenciler başarısız ve devamsız oldukları anda bursları kesilmekte ve o ana kadar yapılan masraflar da ailesinden talep edilmektedir. Nalçık’da paralı olarak okumaya başlayan öğrenciler daha sonra burs hakkına sahip olamamaktadır. 

3- Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi dışında “NALÇIK DEVLET TARIM AKADEMİSİ” 19 bölümlü bir Akademi olup, tamamen pratik tarım uzmanı tarım teknisyeni, mühendis, veteriner, exper, teknolog ve ekonomist yetiştirmektedir. Talep edilmesi halinde bu akademiye de öğrenci gönderebilmekteyiz.  

4- Üniversitelere gidecek öğrenciler belirlendikten sonra (telefonla kendilerine bildirilecektir) Kafkasya’dan vizeye esas olacak davet yazıları getirtilecektir. Davet yazısı istenebilmesi için mutlaka 5 yıllık öğrenci pasaportunun alınarak baş taraftan ilk üç sayfa ile son sayfasının fotokopilerinin kısa sürede Federasyonumuza ulaştırılmış olması gerekmektedir. 

5- MAYKOP ve NALCIK kentlerinde üniversitelerin yurtları vardır. Burslu gidenler iki yıl yurtlarda kalmak zorundadır. Yurt ücretleri aylık 10-25 dolar arasında değişmektedir. Yıllık 75-150 dolar fark vererek daha az mevcutlu (2-3-4 kişi) ve daha kaliteli odalarda kalma imkanları da vardır. Bir öğrencinin aylık diğer giderleri de yaklaşık 120-150 dolar civarındadır. 

6- Genelde öğretim 4 yıl olup 5 ve 6 yıl olan bölümler de vardır. Öğrenciler ÖSS sınavlarında almış oldukları puanlarla Türkiye’de girebilecekleri, tercih edebilecekleri bölümlerle oradaki tercihleri paralel olmak zorundadır. Gidecek öğrencilerin yanlış tercih yapmamaları çok önemlidir. Aksi takdirde hem yıl kaybederler hem de dönüşte denklik hakkını kullanamazlar. Burada sözel puanlı tercihler yapabileceklerin orada mühendislik tercih etmeleri gibi. 

7- Kafkasya’ya gitmesi kesinleşmiş olan öğrenciler Federasyonumuzdan 3 adet belge ve dilekçeyi aşağıdaki belgelere ilaveten boş olarak alıp, gittikleri üniversitede kayıtlarını yaptırıp öğrencilik belgesini aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na ait ‘Müracaat Formu’nda istenen belgeler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ataşesi’ ne takım halinde ulaştıracaklardır. Ataşe belgeleri onaylayıp Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği andan itibaren öğrenci “Yurtdışında okuyan öğrenci” statüsü alacaktır. Aynı zamanda erkek öğrencilerin askerlik tecil belgeleri Eğitim Ataşesi tarafından doğrudan ilgili Askerlik Şubesi’ne her yıl gönderilecektir. 

8- Bu üniversitelerde okumaya aday öğrencilerin Başvuru formu ve eklerini 4 Eylül 2006 tarihine kadar Genel Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. 

PARALI OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN FİYATLAR 

 

ADİGEY DEVLET ÜNİVERSİTESİ (MAYKOP) 

Adıgey Devlet Üniversitesi 1940 yılında Maykop Öğretmen Okulu Enstitüsü olarak kuruldu. 1952’de Adıgey Pedagoji Enstitüsü ve 1993’de Adıgey Devlet Üniversitesi oldu. 

Adıgey Devlet Üniversitesi’nde 11 bin öğrenci yüksek öğrenim görmekte ve 545 doçent ve profesör ders vermektedir. Üniversitenin 10 fakültesinde 26 bölüm ve 53 kürsü  ayrıca iki enstitü, beden eğitimi ve judo ile güzel sanatlar akademisi bulunmaktadır. 

Üniversite  asistanlık ve doktora  yapabilme imkânlarını sağlamış ve üniversitebünyesinde bilim ve teknik danışma  kurulu oluşturmuştur. 

– Ekonomi ve Yabancı diller (İng.,Fr.,Alm.,Arp.) 13.000–15.000 ruble, 

– Hukuk Fakültesi 15.000 Ruble,   

– Tarih ve Spor Fakültesi 12.000 Ruble, 

– Fizik, Matematik, Doğal Bilimler, Sosyal Pedagoji, Güzel Sanatlar, Rus Dili ve Adige Dili ve Edebiyatı bölümleri: 12.000–13.000 ruble (Nisan ayı içinde ort. l dolar 29 ruble idi.) 

 

KABARDEY-BALKAR DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NALÇIK)   

-Hazırlık sınıfı 1000 Dolar (Sınıf mevcudu ve puanlara göre- Bir yıl okunmaktadır.) 

-Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Medikal Fizik, Tarih, Filoloji (Rus dili), Filoloji (Kabardey dili), Filoloji (Balkar dili), Filoloji (Fransız dili), Beden eğitimi, Teknoloji ve Girişimcilik, Pedagoji (ilköğretim), Pedagoji (okul öncesi), Dekoratif El Sanatları, Sosyal İşler, Makine Mühendisliği, İnşaat, Besin Endüstrisi Makine Mühendisliği, Çevre Koruma Bölümleri 1000 Dolar 

-Mikro Elektronik & Yarı İletken Aletler, Filoloji (Alman dili), Sosyo-Kültürel Servis ve Turizm, Elektrik ve Mikro Elektronik, Radyo Teknikerliği, Bilişim & Bilgisayar Bölümleri 1100 Dolar 

-Uygulamalı Matematik, Filoloji (İngiliz dili), Filoloji (Arap dili), Nanoteknoloji (Elektronikte), Sistem Mühendisliği 1200 Dolar 

-Ekonomide Uygulamalı Bilimler, Kalite İşletmenliği 1300 Dolar 

-Muhasebe, İşletme, Vergiler ve Vergilendirme 1400 Dolar 

-Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği 1500 Dolar 

-İnternatura 1600 Dolar 

-Ordinatura 2300 Dolar 

-Master / Yüksek Lisans 2600 Dolar 

   

FEDERASYONUMUZA BAŞVURU SIRASINDA İKİ ÜNİVERSİTE İÇİN İSTENEN BELGELER 

 1-Başvuru dilekçesi (Form dilekçe doldurulacak, öğrenci ile veli imzalayacak ve dernek yönetimi tarafından onaylanmış olacaktır). Derneklere örneği gönderilecektir. 

2- Mezuniyet belgesi (Diploma veya Çıkma- 2 suret) 

3- Onaylı üç yıllık lise sınıf geçme notları çizelgesi 

4- Akseptans (Kayıt Kabul Belgesi- İlgili Üniversiteden alınacaktır)   

5- ÖSS sonuç belgesi (Aslı ve 2 fotokopisi) 

6- Nüfus Cüzdanı sureti- resimli (4 adet) 

7- Vesikalık Fotoğraf (12 adet)  

8- Sağlık Belgesi (Gidiş kesinleşince Sağlık Ocağı ya da Hükümet Tabipliklerinden)  

9- AIDS olmadığına dair rapor (Orada kolayca alınabilir)  

10- Beş yıllık öğrenci pasaportu (Vize belgesi getirtmek için 4 sayfasının fotokopisi önceden gerekli)  

11- Öğrenci başına 50 ABD doları vize ücreti (Artarsa iadesi yapılmaktadır.) 

12- Erkek öğrenciler için ‘Askerlik Tecil Belgesi’ ya da ‘İlişiksizlik Belgesi’ – (2 adet) 

 (Not: Başvuru formu ve diğer bilgiler için www.kafkasfederasyonu.org)    

 

Sayı : 2007 05