Merhaba Sevgili Jineps Gazetesi Emekçileri

0
9

Sürgünde 143 Yıl
21 Mayıs 1864-2007 başlığı altında yayınlamış olduğunuz bildirinin içeriğine katılmakla birlikte katılmadığım iki temel kriteri de belirtmek istiyorum.
Birincisi; Çerkesler açısından sadece olayı ele almanız, bu sürgünde sadece Çerkesler’in sürüldüğü anlamını çıkarıyor. Ama Çerkes olmayan Kuzey Kafkasyalı diğer kavimleri (Abhaz-Çeçen-Oset-Dağıstanlı-Karaçay vs..) milletleri de bu sürgüne tabii tutuldu. Bu bağlamda olayı sadece Çerkesler olarak değil de Kuzey Kafkasyalılar olarak ele almanızın daha gerçekçi olacağına inanıyorum. Ama burada sizin için tüm Kuzey Kafkasyalılar Çerkes´se bilemem, bu sizin niyetiniz olabilir ama niyetlerden bağımsız bir olgu var ki tüm Kuzey Kafkasyalılar’ın Çerkes olmadıkları.
İkinci nokta da; sadece birinci dereceden sorumlu Çarlık Rusyasını, mahkum etmeniz. Bana göre sürgün gerçeğini ele alırken sadece birinci dereceden sorumlu olanlar kadar ikinci dereceden sorumlu olan Osmanlı Devleti’nin de mahkum edilmesi gerekir. Çünkü bu tarihi dönemeçte olumsuzluklarıyla rol oynayanların açığa çıkarılıp teşhir ve de mahkum edilmesi tarihi bir görevdir.
Saygılarımla.
Ali Şah, 19.05.07
Jineps’in Notu:
Sayın Ali Şah, JİNEPS çıkarken yürüttüğü “Biz Kimiz” tartışmaları sonucunda “Çerkes” ismini tüm Kuzey Kafkas halklarını ve Abhazları da kapsayacak üst bir kimlik tarifi olarak kullanmaktadır. Yine de bu konu ile ilgili farklı görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sürgün’de Osmanlı Devleti’nin olumsuz rolüne ilişkin vurgular gazetemizde yayınlanan çeşitli yazılarda yer almıştır. Eğer eleştiri konusu yazıda bu yönde yeterince vurgu yoksa özür diler düzeltiriz. Saygılarımızla.

Sayı : 2007 06

Yayınlanma Tarihi: 2007-06-01 00:00:00