Seçimler ve Çağrı

0
556

Yeni bir seçim dönemindeyiz. Birçok parti, birçok aday var. İçinin doluluğunun tartışılır olduğu sağcı, solcu, muhafazakar, ortanın sağında-solunda, demokrat, … partiler ve adayları oy avcılığına çıkacak şimdilerde. 

Demokrasinin; vatandaşın 4-5 yılda bir kez oy vermekten ibaret olduğu sistem içinde, propaganda başlayacak. Oyu elinde tutan vatandaşı ve ülkeyi en iyi düşünen partiler olarak karşımıza sıralanıp, ‘bizi seçin’ diyecekler. 

Ve yine ‘Çerkes’ adaylar olacak, birbirinden farklı partilerde, Çerkesler’i en çok kendi partilerinin düşündüğünü bize anlatıp oy isteyecekler. Hep böyle oldu. 

Biz farklı bir seslenişe yüzümüzü dönelim bu kez, farklı bir seslenişe oy verelim. Bu seslenişi kabullenen ve bunu geçmişi ile kanıtlamış, yani klasik oy avcılığı peşinde olmayan her adaya da oy verelim. Bu seslenişin içinde en çok gereksinimimiz olan demokrasi var, bu seslenişin içinde Çerkesler de var. 

Toplumdaki farklı görüş ve kesimlerin parlamentoda temsilini engelleyen antidemokratik seçim sistemini aşmak için; 

-Bütün etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel ayrımcılıklara karşı ezilen, baskılanan grupların sesi olmaya,  

Irkçılığa ve ayrımcılığa taviz vermemeye, 

-IMF politikalarına karşı halkın yanında yer almaya,  

Savaşa ve her türlü sınır ötesi askeri operasyona karşı çıkmaya,  

-Sorunlarınçözümündesavaşı değil barışçıl siyasi yöntemleri savunmaya,  

-Halkların eşitlik, özgürlük ve kardeşliği için çalışmaya,  

-Atanmışlara karşı demokratik olarak seçilmişleri korumaya,  

-Yasaklara karşı özgürlükleri savunmaya,  

-Kadın hak ve özgürlüklerinin yanında yer almaya,  

-Çevresel yıkıma karşı durmaya 

Ve 

Bu topraklarda sürekli ezilen ve dışlanan, temsil hakkına ulaşmasına izin verilmeyenlerin yani farklının sesi olmaya söz verenlere oy verelim.  

Şoven milliyetçi, çatışmacı ve otoriter bir siyasal anlayışı dayatan çevrelere karşı bizlerin özgürlükçü, barışçı, demokratik sesini duyurmak için; bu sesin parlamentoya yansıyabilmesi için yukarıdaki sözü verebilenleri destekleyelim. 

Örneğin; İstanbul’dan bağımsız adaylığını koyan Prof. Dr. Baskın ORAN’ı destekleyelim. Bilgisi bize henüz ulaşmamış, Çerkes kimliği ile bağımsız adaylığını koyanlar varsa Onlar’ı destekleyelim. 

Jineps 

 

Sayı : 2007 06