“450. Yıl Kutlamaları” ile İlgili Açıklama

0
507

Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde “450. yıl kutlamaları”na ilişkin olarak son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan haberler üzerine Kaf-Fed Yönetim Kurulu 24.06.2007 tarihinde yaptığı toplantısında konuyu değerlendirmiş ve aşağıdaki açıklamayı gerekli görmüştür: 

1.DÇB Başkanı Sayın Kaspolet tarafından yayınlanmış olan konularda 14.04.2007 tarihinde yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir karar alınmamıştır. Söz konusu toplantıda, Cumhuriyet yönetimi tarafından düzenlenen 450. yıl “kutlamaları” hakkında bilgi verilmiş, sokak ve caddelerin isimlerinin Kabardeyce ve Balkarca değiştirilmesi konusu ile Kültür Bakanı Sayın Tutov Zaur’un dilimize sahip çıkılması projeleri çerçevesinde bahsedilmiştir. Referans alınan yazı dikkatle okunduğunda DÇB Başkanı Sayın Kaspolet’in DÇB toplantısından çok daha önce 06.03.2007 tarihli bir toplantılarına istinaden Cumhurbaşkanı’na açıklama yaptığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak söz konusu yazı Sayın Kaspolet’in bir tarihçi olarak bu konudaki bireysel çalışmalarını içermektedir. Konu detaylı olarak DÇB tarafından ilk Yönetim Kurulu toplantısında kurumsal olarak görüşülecektir. 

2.Konu Federasyonumuzca bütün yönleri ile hassasiyetle değerlendirilmektedir. Yetkili organlarca bir karar alınmadan Federasyon adına bir açıklama yapılmamış olması gayet doğaldır. Federasyon olarak 450. yıldönümü “kutlanacak” olan bu günün tüm Çerkes halkının Rusya`ya gönüllü katılımının kabulü olarak algılanmasının yanlış olduğu açıktır. Kaf Der ve Kaf Fed tarafından da yayımlanan pek çok kitap ve belgede ortaya konulduğu gibi, Çerkes halkının işgale karşı uzun yıllar süren direnişi ve 1864 Sürgünü “gönüllü katılım”ın mümkün olamayacağının en açık ve tartışılamaz delilleridir. Nitekim Kaf Fed ve DÇB, sürgün ve soykırımın tanınması için, kuruldukları günden itibaren çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlar, tarihi gerçeklerin toplumsal bilincimizde yerleşmesi doğrultusunda her 21 Mayıs’ta anma günleri düzenlemişlerdir. Bu nedenle tarihi olayları tüm boyutları ile tarafsız değerlendirmeyen ve diasporaya kazanım sağlamayan yaklaşımların kabul edilmesi söz konusu olamaz. 

  1. Kaf Fed ve DÇB üyesi dernekler/federasyonlar, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tarihi gerçeklerin bilimsel olarak değerlendirilmesi ve farklı halklar/toplumlar arasında evrensel insan hakları temelinde, karşılıklı saygıya dayalı eşit ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklardır.

Kamuoyuna duyururuz. 

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu 

Dünya Çerkes Birliği Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri 

 

Sayı : 2007 07