Adıgey’in Dünya Kültür Mirasına Katkıları

0
464

Tanınmış arkeolog, tarih alanında doktora sahibi Aleksandır Leskov 7 Mayıs’ta Adıgey Cumhuriyeti başkanı Thaquşıne Aslan ile buluştu. Bilim adamlarını kaygılandıran iki husus üzerine konuştular.  

Şu anda Aleksandır Leskov Amerika’da çalışıyor ve Pensilvanya Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Arkeologa göre, çoğu Adıgey’de çıkarılmış eski arkeolojik eserler Rusya dışına çıkarılmıştır. Bunlar Berlin’de iki müzede ve Amerika’da çeşitli müzelerde bulunmaktadır. Arkeolog, bunları Adıgey’in kültür mirası olarak değerlendirmiştir. 1915 yılında “Maykop Hazineleri” isimli koleksiyon San Fransisko’da sergilenmiştir. Toplanan arkeolojik eserler Maykop Hazineleri adıyla dünya bilim literatürüne girmiştir.  

Leskov, aynı isimle Filadelfiya’da İngilizce bir kitap yayıma hazırlamıştır. Toplanan arkeolojik eserler iki bini aşkın olup yüzde doksanını altın ve gümüşten mamuldür. Böyle bir kitabı Adıgey Cumhuriyeti’nin finanse etme imkanı olup olmadığı ve Rusça’ya çevrilmesi imkanının sağlanabilmesi isteğiyle Aleksandır Leskov Başkan’la konuştu.  

Leskov’un hassasiyet gösterdiği ikinci husus, dünya arkeolojisine sunmak amacıyla “Eski Kuban-Adıgey kültürünün kıymetli arkeolojik eserleri”nin bir araya getirilmesidir. Moskova, Krasnodar ve Maykop müzelerinde bulunan materyaller ve bunlarla birlikte Berlin ile Filadelfiya bunlara dahil edilecektir.  

Başkan Thaquşıne Aslan arkeologun düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirterek onunla aynı görüşte olduğunu beyan etti. Bu iki projeye maddi anlamda yardımcı olabilecekler ve çözüm yolları hususunda önümüzdeki günlerde çare düşünecekler.   

Adıge Mak  

Hağur Susan   

Çeviri : Jade Wumar  

(Kaynak: www.kafkasfederasyonu.org / 08.05.07)  

 

Sayı : 2007 07