Artık Gözümüz Açıldı!

0
481

Kültürleri Yok Sayanlara, Darbe Çığırtkanlarına, Din Bezirganlarına  Çerkeslerin Verecek Oyu Yok  

Uzun yıllardır Çerkes halkı seçimden seçime hatırlandı. Yüzümüze “ben de Çerkesim” deyip, televizyonlarda bunu inkar eden milletvekillerince sadece seçim önceleri ziyaret edildik. Dilimiz, kültürümüz yok olurken, asimilasyona karşı hiçbir şey yapmayanlar bize bizim mertliğimizi anlatıp, bizden oy istediler. Yıllarca kandık, yıllarca inandık. Ama artık gözümüz açıldı. Bundan böyle taleplerimizi dinlemeyen ve programına almayan siyasi partilere oy yok.  

Türkiye kritik bir seçime hazırlanıyor. 22 temmuzda bir tarafta darbe çığırtkanları, askeri vesayet yanlıları, halkın değerlerini ve kültürünü postalla ezebileceklerini sananlar, Türkiye’de sadece Türkler’e yaşam hakkı olduğuna inanan ırkçılar, insanların anadilini koruma isteğinden bile bölücülük diye bahsedenler, ülkeyi Türk-Kürt boğazlaşmasına sürüklemek isteyenler ile bunları yapanlara karşıymış gibi gözüküp aslında demokrasi ve insan haklarından hiç nasiplenmemiş, sadece kendilerine demokrat din bezirganları ve onların partileri; öte tarafta ise emeği ile geçinenlerin, ezilen kültürel ve dinsel azınlıkların mensuplarının, farklı milliyetlerden yurttaşların, ayrımcılığa maruz kalan kadınların, geleceksizleştirilmiş gençlerin umudu ve temsilcisi olmaya çabalayan Baskın Oran, Ufuk Uras ve Akın Birdal gibi bağımsız adaylar var. 

Biz Çerkesler artık bizim varlığımızı ve haklarımızı tanımayan, dilimizi, kültürümüzü koruyup geliştirmek için gerekli şartları sağlamayan, bizi bu ülkenin eşit haklara sahip ama farklılıkları olan yurttaşları olarak görmek istemeyen, çoğunluğu darbe çığırtkanı, askeri vesayet yanlısı, ırkçı, kafatasçı partilere oy vermemek niyetindeyiz. 

Biz Çerkesler asgari olarak ve en kısa zamanda; 

-Varlığımızın ve kültürümüzün resmi düzeyde tanınmasını, 

-Dilimizin ve kültürümüzün asimilasyona karşı korunması için başta anadilde eğitim hakkı olmak üzere kültürel ve demokratik haklarımızın verilmesini, 

-Anavatan Kafkasya ile sürgün dolayısıyla kopartılan tarihsel bağlarımızın yeniden kurulması için çifte vatandaşlığımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, 

-Bir dönem Meclis’e sunulan, Çerkesler’in 19. yüzyılda uğradıkları soykırım ve sürgünün tescili için girişimde bulunulmasını, 

-Çeçenya’da süren kirli savaşa ve Abhazya’ya yönelik ambargoya sessiz kalan Türkiye’nin bu yanlış politikasının değişmesini, Türkiye’ye sığınan Çeçen soydaşlarımıza mülteci statüsünün sağlanmasını, 

-Kendi dilimizde isim-soy isimlerimizi almamızın önündeki kanuni ve bürokratik engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. 

Biz Çerkesler, 22 temmuz seçimlerinde yukarıda saydığımız taleplerimizi sahiplenen ve bizi kimliğimizle tanıyan, sorunlarımızı Meclis’e taşıma sözü veren, verdikleri sözü tutacaklarına dair geçmişleri ve mücadeleleri referans olan adaylara oy vereceğimizi ilan ediyoruz. 

 

Sayı : 2007 07