Başkan Thaquişine Aslan’ın Himayesinde Yapılan Seminer

0
477

24 Mayıs’ta Adige Cumhurbaşkanı Thaquışıne Aslan Maykop Devlet Teknik Üniversitesi’ndeydi. 

Başkan geçen yıllar içersinde diğer ülkelerden gelip öğrenim gören öğrencilerin gördükleri eğitim ve bilimin üzerine yapılan seminerde hazır bulundu. 

Seminere başkan profesör, sosyal bilimler doktoru sayın Thaquışıne Aslan, Rus Federalizmi Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Maykop Devlet Teknik Üniversitesi, Federal Eğitim Bürosu öncülük ettiler. 

Aynı seminerde Rusya eğitim ve bilim bakanlığı temsilcileri, çeşitli dış ülke büyükelçileri ve sivil toplum kurumları da hazır bulundu. Başkanın açılış konuşmasından sonra değişik ülkelerden gelen misafirlere de söz verildi. 

Dış ülkelerden gelip Rusya’da okuyan öğrencilerin adına konuşan Aniset Gabriel Koçofa’nın ifadelerine göre, cumhuriyetimize okumaya gelen yabancı öğrenciler bütün bilgilerle mücehhez olarak ülkelerine dönüyor. Onlar ülkelerine döndüklerinde politika, bilim ve benzeri alanlarda büyük başarılar sağlıyor. Günümüz baz alındığında geliştirilmiş yabancı öğrenci sayısı 600 bini buluyor. Adige Cumhuriyeti’ne gelen öğrenciler edindikleri bilginin yanında tanıdıkları Adige ulusuna da sempati duyarak dostane ilişkiler geliştiriliyor. 

Bu gibi ilişkiler devletler arasında arkadaşlık ve dostluk duygularını şüphesiz çok etkin hale getirmekte olduğunu bütün katılımcılar ısrarla altını çizerek vurguladılar. Günümüzde mevcut eğitim programlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda katılımcılar yeni yöntem ve tekniklerin bulunması doğrultusunda karar aldılar. 

Adıge Mak / Dzıbe Saniyet 

Çeviri : Jade Wumar 

(Kaynak: www.kafkasfederasyonu.org) 

 

Sayı : 2007 07