Anavatana Dönüş Yapanların Sorunları Ele Alınıyor

0
478

Basın-Yayın Enformasyon komitesi önderliğinde 20 Temmuz’da Anavatana dönüş yapmış Adıgeler’in, Adıgey’de karşılaştıkları sorunlarının çözümüne yönelik bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Adıgey Cumhuriyeti parlamenterleri, Çalışma ve Sosyal Gelişim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Pasaport ve Vize işlemleri birimi yetkilileri, Kosova’dan çıkıp Anavatana yerleşen Adığeler için kurulan Mefehabl köyü temsilcileri ve Anavatana dönüş yapmış diğer Adıgeler katıldı. 

Komite Başkanı P’at’ıkho Aslan yaptığı kısa açılış konuşmasında, Anavatana dönüş yapmış soydaşlarımızın sorunları ile ilgilenen birimin kuruluşunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen sözü edilecek çapta sorunların çözüme kavuşturulamadığını ancak büyük sorunların çözümüne yönelik önemli ve faydalı adımlar atıldığını belirterek, Anavatana dönüş yapanlara yönelik hükümet programının Federal programa dahil olmamış olsa da Adıgey Cumhuriyeti Hükümetinin kendi olanakları ile programı uygulamaya çalışacağını ve sorunların çözümüne uğraşılacağını söyledi. 

“Fesıjapşi” adlı dönüşe yönelik oluşturulan fonun eşbaşkanı milletvekili Şhalaxho Asker’e söz verildiğinde, dönüş yapanların sorunlarının Anavatana Dönüş Günü kutlamaları yaklaştıkça herkesin aklına geldiğinin ve söylemlerin söylem olarak kalmaması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yapması gerektiğinin altını çizdi. 

Milletvekili Wudıç’eko Yure, Şhalaxho Asker’i destekleyecek manada Anavatana dönüş yapanlara yönelik kanunların her yıl değişikliğe uğradığını, hatta yapılan bu değişikliklerin kanunları kadük ve içeriksiz kıldığını belirtti. 

Pasaport-Vize birimi sorumlusu Aleksandır İvaşin, Çalışma ve Sosyal Gelişim Bakanı yardımcısı Lhetserıkho Ali, “Fesıjapşi” fonu başkanı ve dönüşçülerin bütün sorunları ile yakından ilgilenen Meşfeş’ü Necdet Hatam ile başka katılımcılar da söz alarak görüşlerini dile getirdiler. 

Yuvarlak masa toplantısında dönüşçülerin sorunları üzerine kapsamlı fikir alışverişi ve değerlendirmeler yapıldı. 

Kaynak: Adıge Makh – Xhut Nefset 

Çeviri : Jade Wumar 

 

Sayı : 2007 08