1 Eylül Dünya Barış Günü’nde binler ses verdi

0
501

“Yaşasın halkların kardeşliği” 

1 Eylül Dünya Barış günü ve­silesiyle biraraya gelen çe­şitli kurumlar Kadıköy’de şenlik gerçekleştirdiler. Sa­at 15.00’te Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde başlayan yürü­yüş Kadıköy iskele Meydanı’ndaki programla devam etti. 

“Halkların kardeşliği ve özgür­lüğü için barış!/Tertip Komitesi” pankartının en önde yer aldığı yü­rüyüşte DTP, 78’liler Federasyonu, KESK, Haber-Sen 9 No’lu Şube, Disk/Limter-lş, Tekstil-Sen, Femi­nistler, Demokratik Özgür Kadın Hareketi pankartları sıralandılar. Daha sonra EMEP, EHP, ESP, SGD, Mücadele Birliği Platformu, KÖZ, Çağrı, Kaldıraç, ÖDP, Jineps, Dev-Lis, SDP, ilerici Gençler Derneği ve Halkevleri pankartJarıyla yer aldı­lar. Yürüyüş boyunca emperyalist işgal karşıtı sloganlar atıldı, halk­ların kardeşliği vurgusu ön plana çıktı. 

Açılış konuşmasını Tertip Ko­mitesi adına Mehmet Şakar’ın programda İstanbul bağımsız mil­letvekili Ufuk Uras da konuşma yaptı. Program asker annesi Yıldız Ay’ın konuşmasıyla devam etti. Asker annesinin konuşması sivil polisler tarafından engellenmek istendi. Eylemin başından itiba­ren kürsüden yapılan konuşmala­ra tahammül edemeyen polis son olarak ses düzenini kapattırdı. Ses düzeninin kapatılmasıyla miting programı sonlandırıldı. Yapılan müdahaleyi protesto etmek için sahneye DTP İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel çıktı. Tuncel bir dahaki I Eylül’ün başka türlü ol­masını dileyerek konuşmasını noktaladı. Jineps okurları da Tür­kiye ve Kafkasya için barış talep eden dövizleri ve pankartları ile alanda yerlerini aldılar. 

 

Sayı : 2007 09