Sol birlikte hareket etmenin yollarını tartışıyor

0
492

Seçim öncesinde ortak sosyalist adayların belirlenmesi için oluşan platform şimdi solun ortaklaşabilcegî bir zemini tartışmak için toplanıyor 

22 Temmuz seçimleri önce­sinde ortak adayların çıkartılma­sı için sol/sosyalist grup ve bi­reylerin katılımıyla oluşturulan süreç “Solda Ortak Zemin Girişi­mi” başlığı altında sürüyor. 

15 Eylül Cumartesi saat 15.00’da İstanbul Bilgi Üniversi­tesi Dolapdere Katnpüsü’nde bir forum düzenlendi. 

Girişim, “solun hayat içinde, süreklileşen ortak bir zemine ih­tiyacı olduğunu” düşünen tüm bireyleri foruma katılmaya çağırdı. 

 

Ortak hareket zemini 

Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 22 Temmuz seçimle­rine bağımsız adaylarla gireceği­ni ve metropollerde ortak sosya­list adayları destekleyeceğini açıklamasının ardından, sosya­list birey ve grupların bir araya gelmesiyle istanbul’da dört ayn forum düzenlendi. 

Sonuçta başka inisiyatiflerin de ortaya çıkmasıyla İstanbul, İz­mir, Antakya, Ankara gibi illerde sol/sosyalist bağımsız adaylar seçime girdi. Ufuk Uras, İstanbul I. bölgeden seçilerek Medis’e girdi. 

Birçok aydm, akademisyen, ,ı km isli ıı destek verdiği forum içinde yer alan Haluk Agabeyoglu, girişimin bu sürecin devamı olduğunu ve solda ortak bir ör­gütlenme, ortak bir hareket ze­mini yaratmaya çalışacağını be­lirtti. 

Bİa Haber Merkezi – İstanbul 

  

Sayı : 2007 09