Adıgey Devlet Başkanı

0
486

Adıgey Cumhuriyeti’ni (AC) temsilen bir resmi heyetimiz AC Devlet Başkanı Aslan THAK’ŞIN başkanlığında dün (20.09.2007) Ş’açe’ye (Soçi) gitti. AC heyetinde AC Devlet Meclisi-Khase Başkanı Ruslan HACEBIYEKO, AC’nin Rusya Federasyonu (RF) nezdindeki temsilcisi Aslan HAŞIR, bakanlar, üst düzey görevliler, AC kent ve rayonları yöneticileri yer alıyorlar. Krasnodar krayı Valiliği, Haziran 2007’de bir resmi yazıyla, Aslan Thak’uşın katında AC’ni Foruma davet etmişti. AC, Ş’açe’de düzenlenen “Pşıze (Kuban) Yöresi-2007” Dünya Ekonomik Forumu’na 12 yatırım projesiyle katılıyor. Bunlar cumhuriyetin en önde gelen stratejik projeleri. Dağ yolları ve tesisleri içerikli üç kompleks, yani “Veşüten” (Uercutyen;Oşten), “Partizanski” ve “Kurcıps” (Qurdjıps) projeleri Forum’a götürüldü. Turistik bir eğlence kompleksi olarak “Hacoh” ve bir sağlık ve dinlenme kompleksi olarak da “Romantika” projeleri de bunlardan. Ekonomik Forum boyunca bir dünya havalimanı olan “Mıyequape” (Maykop) Havalimanı’nın genişletilmesi ve donatılması, cumhuriyet başkenti batı yakasının imarı için yatırımcılar aranacak. 

Koşhabl rayonu da Foruma 4 proje ile katılıyor. Bunlar değerli seramik toprağından malzeme üretecek ve deri işleyecek fabrikalar, otomotiv sanayii, sağlık ve tedavi kompleksleri yapımını kapsamaktadır.Ayrıca 2020 yılına değin sürecek Adıgey’in elektrik üretimi projesi de var. Bütün bu projelerin gerçekleştirilmesi için 500 milyon euro gerekiyor. Adıgey Devlet Başkanı toplantı süresince Dünya sanayi ve ticaret çevreleri ile yararlı görüşme ve bağlantılar gerçekleştirmeyi umuyor. Aslan Thak’uşın, “Pşıze Yöresi-2007″ Ekonomik Forumu’na katılanlara başarılar diliyor, birbirine komşu olan Adıgey ve Güney Rusya yörelerinin (şötlır) barış ve esenlik içinde olmalarını diliyor, güzel yöremize hoş geldiniz diyorum” diyerek katılımcıları selamladı. 

AC Devlet Başkanlığı Basın Bürosu 

Kaynak:Adıge maq (internet),21.09.2007,Çev.C.Yıldız 

 

Sayı : 2007 10