Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı 2008

0
13

Avrupa’da kültürel çeşitlilik giderek artıyor. Avrupa Birliği’nin genişlemesi, çalışma kanunlarındaki kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve küreselleşme çok sayıda ülkede kültürel çeşitliliğe katkıda bulunarak kıtada bulunan dil, din ve etnik ve kültürel orijin sayısının artmasına yol açtı. Sonuç olarak, kültürlerarası diyalog Avrupa kimliğinin ve yurttaşlığının güçlendirilmesinde giderek önemli bir rol oynamaya başladı.
Avrupa Kültürlerarası Diyalog yılı olan 2008, Avrupa’nın zengin kültürel çeşitliliğinin eşsiz bir avantaj sunduğunu kabul etmektedir. Bu sebepten dolayı, farklı kültürel geleneklerden bir şeyler öğrenilmesini sağlamak amacıyla, Avrupa’da yaşayan herkes zengin kültür mirasımızın faydalarını ve sunduğu imkânları keşfetme konusunda teşvik edilecektir.
Yıl boyunca Avrupa düzeyinde az sayıda öncü projenin yanı sıra her üye devlette bir ulusal projeye AB desteği verilecek ve sivil toplumu harekete geçirmeyi amaçlayan bir ortak program yürütülecektir. Kültürler arası diyaloga ilişkin iyi uygulamaların ortaya konması ve ihtiyaçların belirlenmesinde sivil toplumun aktif katılımı önemli rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra kültürler arası diyaloğun önemi ve yararları konusunda farkındalık yaratmak üzere tanınmış elçiler görevlendirilmiştir.    
(..)
Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı 2008: http://www.interculturaldialogue2008.eu/
Marje -10 Ocak 2008 – Feridun Büyükyıldız

Sayı : 2008 02

Yayınlanma Tarihi: 2008-02-01 00:00:00