Siz Kiminle Dayanışıyorsunuz?

0
480

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi’nin 3 Şubat 2008 günü toplantı yapacağını gönderilen 14 Ocak 2008 tarihli duyurudan öğrendik. Toplantıya katılmam, bir kişi ile bile olsa katılımcı sayısını arttıracağından; bunu istemediğimden eleştirimi yazılı olarak yapıyorum.

Komite tüzüğü 5. madde: “Komite üyeleri Türkiye’de faaliyet gösteren Kafkas Dernekleri ve Kriz Komiteleri temsilcilerinin katılımıyla her yılın mayıs ayının ilk pazar günü yapılan genel kurulda seçilir.”

Bu maddeye göre şimdiye kadar seçimli 15 Genel Kurul yapılmış olması gerekir. Yapıldı mı? Şu anda aklıma gelen; Sezai Babakuş, İlhan Kıymet ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun 2 Aralık 2007’de yapılan 3. Olağan Genel Kurulu’na Komite temsilcisi olarak katılan Mecdi Cengiz vb. gibi zaman zaman Komite üyesi olup bir müddet sonra herhangi bir eylemleri duyulmayanlar hangi Genel Kurul’da seçim kazanıp hangi Genel Kurul’da seçim kaybettiler?

Komite toplantı duyurusunun ikinci sayfasından bir cümle: “Komitemiz emekleme dönemlerini yıllarca evvel geride bırakmış, ne yaptığını ve yapacağını bilme konusunda ihtisaslaşmış bir kurumdur.”

Bu cümleyi duyuru metnine koymanıza hiç gerek yoktu. Çünkü uzmanlaştığınızı metnin iki sayfasındaki aynı anlama gelen iki cümle açıkça gösteriyor.

Birinci sayfadan: “Komitemizin kuruluşundan bu güne kadarki süreçte Abhazya Cumhuriyeti devlet yönetimleri ile direkt temas içerisinde ve tamamen Abhazya’nın yürüttüğü politikaların paralelinde politikalarla faaliyet gösterilmesine itina edile gelinmiştir.”

İkinci sayfadan: “Özellikle bilinmesini istediğimiz öncelikli husus Abhazya Cumhuriyeti Devleti’nin politikalarının bizim için olmazsa olmaz olarak hassasiyet göstermekte olduğumuz bir husus olduğunun bilinmesidir.”

Gürcistan yönetimine sunduğunuz büyük desteğinize Abhazya Cumhuriyeti yöneticilerini de ortak etmek için toplantı duyurusunun her iki sayfasına da Abhazya Devlet yöneticilerinin sözünden çıkmadığınızı belirten birer cümle koydunuz.

Ama biz hiçbir Abhaz devlet yöneticisinin “Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri kabul etsin veya etmesin siz Abhazya Cumhurbaşkanını davet edin ve son dakikaya kadar bu gezi gerçekleşecekmiş gibi davranın, son anda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin izin vermediğini söyler işin içinden çıkarsınız. Böylece Gürcistan yöneticilerinin ‘Abhazya diye bir yer yok’ tezi bir kez daha sayenizde güçlenmiş olur” demediğini biliyoruz.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun 3. Olağan Genel Kurulu’na temsilci olarak gönderdiğiniz Mecdi Cengiz’in Komite Başkanı olacağı dedikodusu kulağıma geliyor. Uygundur. Gözünüz arkada kalmaz.

Siz kiminle dayanışıyorsunuz?

Ajiba Faruk/Adapazarı-21 Ocak 2008

 

Sayı : 2008 02