ABCHASISCHE INFORMATION-KULTUR ZENTRUM IN EUROPA

0
6

Avrupa Abhazya İnfomasyon Kültür Merkezi
Değerli Halkımıza, Kardeşlerimize, Dostlarımıza ve Demokratik Kamuoyuna
Bilindiği üzere Abhazya Cumhuriyeti, ulusal-demokratik haklarını savunarak, 23 Temmuz 1992’den bu yana, yani 16 yıla yakındır de-facto olarak bağımsızlığını devam ettirmektedir. Abhazya’da yapılan son referandumda da  halk, %98 oranında, bağımsız  Abhazya Cumhuriyeti  isteğini  belli  etmiştir. Bu da, aynı sene çıkarılan Anayasa ile perçinlenmiştir.
Bizler, yeni Gürcistan hükümetinin göreve geldikten sonra izlediği diplomasiden uzak, saldırgan tavırlarının bölge için büyük bir endişe unsuru olduğunu görmekteyiz.
Bunun yanısıra, Avrupa Birliği(AB) ülkelerinin büyük bir kısmının kendi kamuoyunu Gürcistan yanlısı, subjektif ve eksik bilgilendirdiğini de kaygıyla izlemekteyiz. İlgili görevlileri, etik bilgilendirmeye, evrensel değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ayrıca halen uygulanmakta olan haksız ambargonun ise, insan haklarına saygı çerçevesinde bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu şekilde Abhazya halkının serbest dolaşımı ve dünya milletleri ile olan bağlantısının da engellendiğini tekrar hatırlatıyoruz.
AB ülkelerinin ezici çoğunluğu, hiçbir devlet geleneği olmayan Kosova’nın  bağımsızlık istemini olumlu bulmakta ve Kosova’nın bağımsızlığını tanımaya hazırlanmaktadır.
Ne yazık ki, Kosova için “anlayışlı davranan” AB ülkeleri, 1200 yıllık  devlet geleneğine sahip olan Abhazya’nın bağımsızlığına ise karşı çıkarak ve tanımayarak, demokratik  temayüllere uymayan bir çifte standart sergilemektedir. 
Bu bağlamda, Avrupa Abhazya İnformasyon-Kültür Merkezi (Abchasische Information-Kultur Zentrum in Europa) AIKZE, Avrupa’da yaşayan Abhazya diasporasının yükselen sesine tercüman olacak ve kamuoyuna sunulan tek taraflı bilgilendirmenin önüne geçecek bir kurum olarak faaliyetlerine başlamıştır.
Bizler halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının, ki bu uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmıştır, en temel haklardan biri olduğuna inanmaktayız. Yüzlerce yıllık devlet geleneği olan Abhazya’nın kendi içinde kardeşçe iç-içe, komşularıyla da barış içinde yan-yana ve bağımsızlığını koruyarak yaşamaktan başka bir isteği yoktur.
Avrupa’da yaşamakta olan Abhazya diasporası, kardeş halklar, insan hakları savunucuları ve duyarlı kamuoyu başta olmak üzere, diğer tüm dostlarından destek beklemektedir.
Bu çalışmalara katkı sunmak isteyen herkese, şimdiden saygılarımızı ve teşekkürlerimizi   sunuyoruz.
AİKZE adına
Başkan
Murat Elmas Tsugba
 

14 Şubat 2008

 

Sayı : 2008 03

Yayınlanma Tarihi: 2008-03-01 00:00:00