Abhazya’nın Dostları

0
515

Biz aşağıda adları bulunanlar,

Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının uluslararası camiada tanınması için yürütülen politik-diplomatik çabaları desteklemeyi,

Abhazya Cumhuriyeti ve Abhazya halkı ile, büyük çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere dünyanın pekçok ülkesinde bulunan Abhaz-Adige diyaspora arasındaki ilişkiyi, dayanışmayı ve güçbirliğini geliştirmeyi; bu ilişkiyi Abhazya’nın ve Abhaz halkının geleceğini birlikte belirleyecek ve inşaa edecek ortak bir iradeye dönüştürmeyi,

Abhazya Cumhuriyeti’nin insan haklarına ve evrensel hukuka dayalı demokratik toplum ve devlet yapısını geliştirip güçlendirmeye yönelik istek ve çabalara katkıda bulunmayı,

Abhazya Cumhuriyeti’nin acilen ihtiyaç duyduğu diyasporadan nüfus göçünü sağlamak için kapsamlı ve uygulanabilir politikalar geliştirmeyi, nüfus göçünü teşvik etmeyi, bu amaçla yürütülen çalışmaları fiilen desteklemeyi,

Abhazya Cumhuriyeti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı;

Abhazya Cumhuriyeti’nin ekonomik yapılanmasının Abhazya halkının yararına paylaşımcı ve şeffaf; girişimciliği, yenilikçiliği ve katma değeri artırmayı teşvik eden bir sistem içinde geliştirilmesini amaçlayan çabaları desteklemeyi, öncelikle diyasporadan olmak üzere daha fazla girişimcinin Abhazya’da yatırım yapması için çaba göstermeyi,

Abhazya’da ve diyasporada, farklı kurum, kuruluş ve sivil toplum girişimlerinin Abhazya için ve Abhazya’nın yararına yürüttüğü ve yürüteceği çalışmaları desteklemeyi, ortak projeler geliştirmeyi; farklı düşünenler arasında “ortak amaç için birlikte çalışma” kültürünü geliştirmeyi,

Abhazya’da ve diyasporada yaşayan herkesin Abhazya’nın ve Abhaz halkının geleceği üzerinde söz sahibi olduğu gerçeğinden hareketle, hak-yetki-yükümlülük mekanizmasını toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yatay olarak genişletmeyi ve demokratik katılımcılığı teşvik etmeyi,

ilke ve amaç edinen “Abhazya’nın Dostları” / “The Friends of Abkhazia” adlı yeni bir sivil/ toplumsal inisiyatif oluşturduk.

Bu çağrıda belirtilen ilke ve amaçları benimseyen herkesi bu girişime katılmaya ve desteklemeye davet ediyoruz.

Daha Fazla Bilgi ve Katılım İçin:

 

Cihan Zafer: zafer.nakliyat@superonline.com 0532. 693 36 22

Nihat Yılmaz: nihatyilmaz@demaskablo.com.tr 0532. 251 61 74

Handan Demiröz: handand@groupcsa.com 0532. 436 57 56

Mücella Genç: gencmucella@gmail.com 0532. 396 10 73

Cumhur Bal cumhurbal2004@yahoo.com 0533 464 35 01

Ömer Aytek Kurmel: oakurmel@superonline.com 0532. 611 20 70

Sezai Babakuş sezaib@groupcsa.com 0532. 287 85 83

 

Sayı : 2008 04