Adige Tarihi Konulu Bir Toplantı

0
455

9 Nisan 2008 günü Maykop Devlet Teknoloji Üniversitesi (MDTÜ) Konferans Salonu’nda Adigelerin tarihi konusunun ele alındığı bir “Yuvarlak Masa” (Ane Huray) toplantısı yapıldı.

Adige ulusumuzun tarihsel yolculuğuna ilişkin sorunlar, ilk kez olmak üzere üniversiteler düzeyinde ele alınmış oldu. Foruma, konuşmacılar dışında kalabalık bir davetli topluluğu da katıldı. Toplantıya katılan ve görev alanlar arasında MDTÜ Rektörü Prof.Dr. Hazret BLEĞOJ (Блэгъожъ), Barış Birliği Başkanı Nalbıy ÇUVIÇ (Цуук1), AC Eğitim ve Bilim Bakan yardımcısı Mariyet ALIY, AC Dış İlişkiler ve Soydaş Topluluklarla İlgili Haberler Komitesi Başkanı Aslan PAT’IKO (Пат1ыкъо), tarihçi Nihat BERZEG, etnograf Batıray YEDIG (Едыдж), AC Devlet Teleradyo Kumpanyası Başkanı Azemat BEĞUŞ’E (Бэгъушъэ), “Adige mak” gazetesi Genel Yönetmeni Timur DERBE, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler vardı.

“Yuvarlak Masa” toplantısını tarih bilimleri uzmanı, MDTÜ Tarih Bilimi ve Hukuk Kürsüsü Başkanı Prof Dr. Svetlana KUDAYIKO (Къудаикъо) yönetti. Kudayıko toplantının amacı ile konuşmacıların çalışmaları üzerine bir ön bilgilendirme yaptıktan sonra, ilk sözü MDTÜ Rektörü, teknik bilimler uzmanı Prof.Dr. Hazret Bleğoj’a verdi. Bleğoj;

“Bugün burada Adigeler’in tarihi üzerine bilim insanlarımızın görüşlerini almak ve beliren değişik sorunları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Çalışmalarımızı değerli kılacak olan asıl şey, bizi izleyen gençlerimizin doğru bir bilimsel çizgi doğrultusunda yapılacak olan çalışmalara katkılarda bulunmaları olacaktır. Kuzey Kafkasya’da ve onun bir parçası olan AC’nde yaşayan insanların birbirleri ile yakınlaşmalarında bu tür çalışmalar pekiştirici olacaktır” dedi.

Bu konuşmanın ardından Adigey Devlet Üniversitesi (ADÜ) öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emiliya ŞEVGEN ilk sunumu yaptı ve Adige tarihinin Dünya ve Rusya tarih bilimi içindeki yerini tanıtmaya çalıştı. Yine ADÜ öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mira VINEROKO (Унэрокъо), AC Beşeri Bilimler Enstitüsü Müdürü Ashad Ç’IRĞ (К1ыргъ), bilim insanları Samir HATKO, MDTÜ Tarih Bilimleri ve Hukuk Küsüsü’nde öğretim üyesi Doç.Dr. Said MUSHACİYEV ve daha başkaları da sunumlarını yaptı.

Ruslan YELBEŞE

Kaynak: Adige Mak (15.04.2008, internet), Çev: Hapi C. Yıldız

 

Sayı : 2008 04