Türkiye Üzerine Düşünceler

0
501

Ülkemizde cumhuriyetten sonra yapılanlar milliyetçilik midir, yoksa açıkça “kafatasçılık” olarak mı nitelenmeli? Yoksa buna düpedüz “delilik” mi demek gerek?

 “Ya sev ya terk et!” diyenler hangi cesaret ve gerçeğe dayanıyorlar bu ülkenin insanlarını tehdit ederlerken? Arkalarındaki güç kimlerden oluşuyor? Devletin bizzat kendisi mi yoksa mahallenin namusunu savunan ağabey edasıyla cahilane tepkilerden mi bahsediyoruz?

Osmanlı yıkılıp yerine yeni bir devlet kurulurken bu sloganlar atılabilir miydi?

Hani eldeki silahlı gücün büyük bir kesimi Türk olmayan halklardan, başta Çerkesler’den oluşuyorken…

1923’ te TC kur(dur)ulurken oynanan “büyük ırkçı-Türkçü oyun”, bugün ülkeyi tam da parçalanmanın eşiğine getirmiş durumda.

Kürtler de sadece nüfusları fazla ve silahlanmış kesimi de var diye, oportünist politikalarla aslında düpedüz “Türk karşıtı” olmalarına karşın, onlarla gerekirse “işbirliği” yapıp, istediklerini alabilmek adına, diğer halkları rahatlıkla ”yok sayar” politikalar üretmeyi sürdürüyorlar. Hem de “aydın ve ilerici-demokrat” kesimden aldıkları karşılıksız destekle…

Şimdi gelin bazı başka soruları da alt alta yazalım ve düşünelim:

-Osmanlı İmparatorluğu’nu kimler, neden parçaladı? Bu parçalanma kimlere yaradı? Sonrasında TC’ ni kimler, nasıl, neden ve kimlerin desteği ile kurdu? Rusya (yani o zamanki genç SSCB), ABD, İngiltere ve Fransa gibi dünya kabadayılarının etkileri nelerdi; bugün durum nedir?

-M.Kemal ve İsmet Paşalar kimdir ve nasıl, hangi şartlarda Atatürk ve İnönü olmuşlardır?

-Hilafet neden kaldırılmış, tekke ve zaviyeler neden kapatılmıştır? Bu durum halkı nasıl etkilemiştir? Bugünkü sorunlarda o zamanların bu politikalarının etkisi var mıdır? Bu eylemler kime yarar sağlamıştır? Koca bir halk yüzlerce yıllık kültür köklerinden hemen kopartılabilir mi, kopartılabilmiş midir?

– Harf devrimi neden yapılmıştır ve kime, nasıl yararı olmuştur? Daha önemlisi kime ne zararı olmuştur?

-Çerkesler neden yeni ülkenin kuruluşunda “beyin” ve “silah” olarak başı çeker iken, Çerkes Ethem olayı ile başlayan, bugün de  dincisi ve ulusalcısı tarafından zaman zaman gündeme getirilen “anti-Çerkes tezler” neden ve nasıl geliştirilmiştir? Rusya’nın asırlık ve ebedi “Çerkes korkusunun” Çerkes tasfiyesinde etkisi olmuş mudur?

-Aradan geçen 150 yıllık sürgün döneminde Türk, Rus, Arap ya da başka bir halk olmayı asla kabul etmeyen Çerkesler nasıl “kraldan çok kralcı” olabilmişlerdir? Başkaları adına Rusçuluk ya da Türkçülük yaparken baskı mı, çıkarlar mı yoksa saflıkları mı daha etkili olmuştur?

-Bugün yaşanan olumsuzluklar ile Atatürk’ün gençliğe hitabesindeki özellikle “dahili ve harici bedhahların olacaktır” öngörüsü bir tesadüf müdür;  yoksa, neler yapıldığını bilme ve ileride doğacak olumsuz tepkileri öngörme midir?

-Bugün TC yönetimi kimlerin elindedir? Devlet ve hükümet aynı ellerde, aynı ortak amaç için mi çalışmaktadır?

-TC kurulduğu günden bugüne “bağımsız” bir cumhuriyet olabilmiş midir?

-Türk, Kürt ve Çerkesler ile diğer halkların bakış farklılıkları nelerdir ve nedendir?

-Türk, Kürt “asli unsur” tartışmalarına itiraz eden bir kesim Çerkes aydını dışında, başka herhangi bir etnik grubun sesinin çıkmaması nasıl açıklanabilir? Bugün sol ve sağdan Çerkesler’e yönelik salvo atışlarında sınırlı sayıdaki Çerkes aydınından yükselen “biz de varız bu ülkede; başkaları da var” itirazının bir etkisi var mıdır?

-Laiklik gerçekte nedir ve Avrupa, ABD ve Rusya laik midir?

-Lozan’da nelerin pazarlığı yapılmıştır? Neden görüşülenler kamuoyuna hala tam olarak açıklanmamaktadır? Orada kimler nelerin pazarlığını yapmıştır? Pazarlıklar içinde Kürt, Çerkes ya da başka bir takım Osmanlı halkları yer almış mıdır?

-TC’ nin içinde bulunduğu kaos ve sahte durumun sona ermesi ve demokratik bir hukuk devleti oluşması mümkün müdür? Bunun gerçekleşmesi kime ve neye yarar veya zarar verebilir?

-Kemalistler, milliyetçi mi, vatansever mi, yoksa ırkçı mıdır? Vatanseverlikle Türkçülük neden hala birbirine karıştırılmaktadır?

-Dinsel geçmişi olan hükümetteki kesimin demokratik talepleri samimi midir ve kendilerinden mi kaynaklanmaktadır? İstediklerini tam olarak elde ettiklerinde, toplumun diğer kesimlerine eşit mi davranacaklardır?

-Bu düzenden memnun olan kesimler kimlerdir? Oranları nedir? Bunlar ülke dışından, uluslar arası sermaye ve sömürgeci ülkelerden destek alıyor olabilirler mi?

-Çerkesler dışında hangi kesimler pragmatik olarak kullanılarak, yeni devletin kuruluşu sonrası tasfiye edilmiştir? İttihatçılar, dinciler, Nurcular, Kürtler, Lazlar, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer etnikler, padişah ve hilafet yanlıları vs. bugün hangi durumdadır ve ülkeye, sisteme bağlılıkları nasıldır?

-”Hıyaneti Vataniye Kanunu” ve “İstiklal Mahkemeleri” neden ve nasıl kurulmuştur? Fikir babaları kimlerdir ve topluma ne yararı ve zararı dokunmuştur?

Sormaya devam edeceğiz; rahatsızlık versek de…

Düşünmek ve irdelemek lazım!

 

Sayı : 2008 04